Demens

Demens

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som påverkar vår hjärna. Beroende på vilken del av hjärnan som är skadad så uppstår olika symtom. Det kan vara kan minnesstörning, förvirring, personlighetsförändring eller oförmågan att hitta. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Naturligt åldrande medför inte en demenssjukdom och all glömska är inte demens. Det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symtom, så därför är det viktigt att kontakta läkaren på sin vårdcentral för undersökning och eventuellt göra en minnesutredning.

I kommunen finns en demenssjuksköterska som du kan vända dig till för

  • Information
  • Råd och stöd till anhöriga, både i grupp och enskilt
  • Samverka med andra vårdgivare

Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med de två Silviasystrarna (undersköterska med specialistutbildning i demensvård) som finns i kommunen.

 

Kontakt

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson, 044-775 64 54
Camilla Martinsson, 044-775 64 53


Hittade du inte vad du sökte?