Minnesteam

I vår kommun finns ett minnesteam bestående av personal med speciella kunskaper om demenssjukdomar.
Teamet ger råd och stöd åt personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt omsorgspersonal.
Teamet kan erbjuda enskilda samtal, rådgivning och utbildning av anhöriga samt handledning till personal.

Du kan vända dig till minnesteamet med funderingar och oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början till en demenssjukdom.
Minnesteamet består av demenssjuksköterska, silviasystrar samt arbetsterapeut.

Utbildning för anhöriga

Utbildning för anhöriga/närstående är en utbildningsserie om demenssjukdomar/kognintiva sjukdomar. Den innehåller kunskap om olika kognitiva sjukdomar och besvärande symptom som kan uppstå, förhållninssätt och bemötande, vilken hjälp som finns att få och rätt till vård och omsorg samt råd till anhöriga. Utbildningen är kostnadsfri.

Kurser startas när minst 5 personer har anmält sitt intresse att delta. För intresseanmälan kontakta minnesteamet.

Samtalsgrupp/stödgrupp för anhöriga och närstående anordnas i samverkan med den lokala Demensföreningen. I samtalsgruppen träffar man andra och man kan ta upp aktuella problem till diskussion och för att få stöd och en möjlighet att prata av sig och spegla de problem man har. I gruppen har man tysthetslöfte och för inget vidare utanför gruppen.

Vi träffas var 4-6:e vecka 1 – 1,5 timme i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Broby.
Vid intresse av att delta.

Kontakta minnesteamet för närmare information.Hittade du inte vad du sökte?