Hälso- och sjukvårdshandbok

Hälso- och sjukvårdshandboken innehåller rutiner för den kommunala hälso- och sjukvården, rehabiliteringen, habiliteringen och hjälpmedelsverksamheten.

Rutinerna utgår ifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Handboken ska vara ett stöd för personalen i det dagliga arbetet och möjliggör till vård med hög kvalitet och säkerhet.

Ansvarig för innehållet i handboken är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

1. Administration

2. Avvikelsehantering

3. Beslutsstöd, vård och behandling

4. Delegering

5. Dokumentation

6. Dokumentation i Treserva

7. Egenvård

8. Förebyggande arbete

Rutiner

Blanketter

Länkar

 

9. Hjälpmedel och medicinteknik

10. Hud- och sårvård

11. Hygien och smittor

12. Höga temperaturer

13. Läkemedelshantering

Rutiner

Blanketter

Checklista

PM

Länkar

Uteblivna dosdispenserade läkemedel

 

14. Pandemi

15. Samverkan

Rutiner

Blanketter

Länkar

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Rutiner

Länkar

Sjukresor

Rutiner

Länkar

 

16. Suicidrisk

17. Vård i livets slut


 

 


Hittade du inte vad du sökte?