Hälso- och sjukvårdshandbok

Handbok för hälsa och sjukvård i Östra Göinge kommun

Handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Metodstöd finns i vårdhandboken här.

 

1. Avvikelser, synpunkter och klagomål

2. Beslutsstöd, vård och behandling

3. Dokumentation

4. Hjälpmedel och medicinteknik

5. Hygien och smittor

6. Förebyggande arbete

7. Delegering och läkemedel

Rutiner

Blanketter

Länkar

 

8. Samverkan

9. Vård i livets slut

10. Administration

11. Pandemi


 

 

Hittade du inte vad du sökte?