Hälso- och sjukvårdshandbok

Hälso- och sjukvårdshandboken innehåller rutiner för den kommunala hälso- och sjukvården, rehabiliteringen, habiliteringen och hjälpmedelsverksamheten.

Rutinerna utgår ifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Handboken ska vara ett stöd för personalen i det dagliga arbetet och möjliggör till vård med hög kvalitet och säkerhet.

Ansvarig för innehållet i handboken är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Sidan är under uppdatering.

 

1. Administration

2. Avvikelsehantering

3. Beslutsstöd, vård och behandling

4. Delegering

5. Dokumentation

6. Dokumentation i Treserva

7. Egenvård

8. Förebyggande arbete/rutiner

9. Hjälpmedel och medicinteknik

10. Hud- och sårvård

11. Hygien och smittor

12. Höga temperaturer

13. Läkemedelshantering

Rutiner

Blanketter

Checklista

PM

Länkar

Uteblivna dosdispenserade läkemedel

 

14. Nutrition

Rutiner

Blanketter

Länkar

 

15. Pandemi

16. Patient/kunds delaktighet

Rutiner

 

Checklistor

 

17. Samverkan

Rutiner

Blanketter

Checklistor

Länkar

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Rutiner

Länkar

Mina planer

Rutiner

Manualer

Länkar

Sjukresor

Rutiner

Länkar

Läkarkontakt

Rutiner

Blanketter

Checklistor

Länkar


Mobilt närsjukvårdsteam

Rutiner

Blanketter

Checklistor

Länkar


IDoC läkarbilar

Rutiner

Blanketter

Checklistor

Länkar

 

18. Suicidrisk

19. Vård i livets slut


 

 


Hittade du inte vad du sökte?