Anhörigstöd

En person håller sin anhörig i hand.

Anhörigstödet i Östra Göinge kommun erbjuder stöd till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, funktionshindrad eller långvarigt sjuk.

Den som vårdar en närstående som inte själv klarar sin vardag kan själv behöva stöd. Anhörigvårdare kan ansöka om insatser för egen del, såsom till exempel trygghetslarm eller avlastning. Kommunen erbjuder även vissa insatser som inte kräver biståndsbeslut.

 

Exempel på stöd som erbjuds utan biståndsbeslut och utan kostnad:

Anhörigvårdarkortet

Den som vårdar en närstående kan känna oro för att något ska hända dem själva, och vad som händer den sjuke då. Anhörigvårdarkortet delas ut som en trygghet.

Anhörigutbildning/Anhörigcirkel

Är du anhörig till en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom? Då kan det vara skönt att träffa andra i en liknande situation, byta erfarenheter och få svar på frågor och funderingar.

Mer information om aktuell utbildning/cirkel finns längre ner på sidan.

Anhörigstödet erbjuder också allmän anhörigcirkel, som startar löpande efter intresse,

Rådgivning

Östra Göinge kommuns anhörigstöd erbjuder rådgivning för anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående som inte själv klarar sin vardag. Vi har tystnadsplikt. Ring 044-775 65 87 eller 044-775 65 86, måndag – fredag, klockan 09.00-16.00.

Samtalsstöd

Ibland kan det behövas någon att tala med, och kommunens anhörigstöd erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp.

Exempel på insatser med biståndsbeslut

Avlastning i dagvård

Den som bor med och vårdar sin närstående i hemmet kan behöva avlastning. Det  finns möjlighet till en plats i dagvård en till fyra dagar i veckan som avlastning. Dagvården finns i Skogsgläntan vid Skogsbrynet i Sibbhult. Avlastningen i dagvård är avgiftsfri, resor och måltider betalar man själv.
Läs mer om dagvården.

Avlösning

Om avlastning inte kan ges i dagvården, så finns det möjlighet till avlösning i hemmet. Det är hemtjänsten som sköter avlösningen. Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per månad. Avlösning kan också ges i korttids- eller växelvård på Västanvid i Knislinge.

Kontakt

För mer information om stöd till anhöriga, kontakta anhörigstödet.

För ansökan om avlastning eller avlösning, kontakta biståndshandläggaren i ditt område.

Anhörigutbildning/anhörigcirkel

Anhörigträffar

Är du anhörig eller närstående till en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom? Då kan det vara skönt att träffa andra i en liknande situation, byta erfarenheter och få svar på frågor och funderingar.

När: Planerad kursstart är i mars 2024. Träffarna har inget satt startdatum utan startar när det finns en grupp om ca. 5-8 deltagare.

Var: Skogsgläntan intill Skogsbrynet i Sibbhult

Kontakt: Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta demenssjuksköterska Annika Lönnqvist på 044-775 64 55 eller mejla annika.lonnqvist@ostragoinge.se


En person håller sin anhörig i hand.


Hittade du inte vad du sökte?