Anhörigstöd

En person håller sin anhörig i hand.

Anhörigstödet i Östra Göinge kommun erbjuder stöd till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, funktionshindrad eller långvarigt sjuk.

Den som vårdar en närstående som inte själv klarar sin vardag kan själv behöva stöd. Anhörigvårdare kan ansöka om insatser för egen del, såsom till exempel trygghetslarm eller avlastning. Kommunen erbjuder även vissa insatser som inte kräver biståndsbeslut.

Exempel på stöd som erbjuds utan biståndsbeslut och utan kostnad:

Anhörigvårdarkortet

Den som vårdar en närstående kan känna oro för att något ska hända dem själva, och vad som händer den sjuke då. Anhörigvårdarkortet delas ut som en trygghet.

Anhörigutbildning/Anhörigcirkel

Kommunen erbjuder anhörigutbildning om 5 x 2 timmar för anhöriga till personer med demenssjukdom. Nya kurser startar när en grupp intresserade finns.
För intresseanmälan kontakta demensteamet.

Anhörigstödet erbjuder också allmän anhörigcirkel, som startar löpande efter intresse.

Rådgivning

Östra Göinge Kommuns anhörigstöd erbjuder rådgivning för anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående som inte själv klarar sin vardag. Vi har tystnadsplikt. Ring 044-775 65 87 eller 044-775 65 86, måndag – fredag, kl 09.00 – 16.00.

Samtalsstöd

Ibland kan det behövas någon att tala med, och kommunens anhörigstöd erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp.

Exempel på insatser med biståndsbeslut

Avlastning i dagvård

Den som bor med och vårdar sin närstående i hemmet kan behöva avlastning. Det  finns möjlighet till en plats i dagvård en till fyra dagar i veckan som avlastning. Dagvården finns i Skogsgläntan vid Skogsbrynet i Sibbhult. Avlastningen i dagvård är avgiftsfri, resor och måltider betalar man själv.
Läs mer om dagvården.

Avlösning

Om avlastning inte kan ges i dagvården, så finns det möjlighet till avlösning i hemmet. Det är hemtjänsten som sköter avlösningen. Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per månad. Avlösning kan också ges i korttids- eller växelvård på Västanvid i Knislinge.

Kontakt

För mer information om stöd till anhöriga, kontakta anhörigstödet.

För ansökan om avlastning eller avlösning, kontakta biståndshandläggaren i ditt område.


En person håller sin anhörig i hand.


Hittade du inte vad du sökte?