Anhörigstöd

Anhörigstödet i Östra Göinge kommun erbjuder stöd till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, funktionshindrad eller långvarigt sjuk.
Den som vårdar en närstående som inte själv klarar sin vardag kan själv behöva stöd. Anhörigvårdare kan ansöka om insatser för egen del, såsom till exempel trygghetslarm eller avlastning. Kommunen erbjuder även vissa insatser som inte kräver biståndsbeslut.

Exempel på stöd som erbjuds utan biståndsbeslut och utan kostnad:

Anhörigvårdarkortet
Den som vårdar en närstående kan känna oro för att något ska hända dem själva, och vad som händer den sjuke då. Anhörigvårdarkortet delas ut som en trygghet.

Information om åtgärder med anledning av rekommendationer för begränsning av Corona-virus:
Under tiden det rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter håller vi inga kurser.


Anhörigutbildning/ Anhörigcirkel
Kommunen erbjuder anhörigutbildning om 5 x 2 timmar för anhöriga till personer med demenssjukdom. Nya kurser startar när en grupp intresserade finns.
För intresseanmälan kontakta demensteamet.

Anhörigstödet erbjuder allmän anhörigcirkel, som startar löpande efter intresse. Under 2019 erbjuds alla anhöriga, oavsett den närståendes ålder eller diagnos, att delta i en ny kurs:

Minskad stress – med mindfulness
Vi tränar på att släppa oro och stressande tankar med hjälp av enkla mindfulnessövningar, avslappnande enkla yogaövningar som alla kan göra, och samtal kring stress och oro. Vi träffas vid 5 tillfällen, och det finns möjlighet att välja dag- eller kvällstid.

Kontakta anhörigstödet för intresseanmälan.

Rådgivning
Östra Göinge Kommuns anhörigstöd erbjuder rådgivning för anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående som inte själv klarar sin vardag. Vi har tystnadsplikt. Ring 044-775 65 87 eller 044-775 65 86, måndag – fredag, kl 09.00 – 16.00.

Samtalsstöd
Ibland kan det behövas någon att tala med, och kommunens anhörigstöd erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp.

Exempel på insatser med biståndsbeslut:

Avlastning i dagvård
Den som bor med och vårdar sin närstående i hemmet kan behöva avlastning. Det  finns möjlighet till en plats i dagvård en till fyra dagar i veckan som avlastning. Dagvården finns i Skogsgläntan vid Skogsbrynet i Sibbhult. Avlastningen i dagvård är avgiftsfri, resor och måltider betalar man själv.
Läs mera om dagvården här.

Avlösning
Om avlastning inte kan ges i dagvården, så finns det möjlighet till avlösning i hemmet. Det är hemtjänsten som sköter avlösningen. Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per månad. Avlösning kan också ges i korttids- eller växelvård på Västanvid i Knislinge.

Kontakt
För mera information om stöd till anhöriga, kontakta anhörigstödet.

För ansökan om avlastning eller avlösning, kontakta biståndshandläggaren i ditt område.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?