Bli utförare av hemtjänst

Från den 1 januari 2019 infördes ökade tillståndskrav inom välfärden. Bland annat hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) blev tillståndspliktig liksom vissa insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).
Tillstånd söks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som du finner länk till här.

För att bli utförare måste företaget uppfylla Östra Göinge kommuns villkor för godkännande inom verksamhetsområdet och göra en ansökan.

De tjänster som kommunen vill ha utförda är service och personlig omvårdnad. Utförare kan välja mellan att utföra bara service eller service och personlig omvårdnad. Nya ansökningar kan göras fortlöpande under året.

När företaget godkänts och kontrakt tecknats mellan kommunen och företaget, läggs en presentation av företaget här på Östra Göinge kommuns hemsida. Det är den enskilde eller dennes företrädare som väljer vilket företag som ska utföra den hjälp som beviljats. Ett godkännande innebär inte att företaget garanteras kunder.

Förfrågningsunderlag

Ansökningsformulär


Bilagor:

1. Värdighetsgaranti i ordinärt boende

2. Riktlinje hjälp i hemmet

3. Delegerade HSL-Insatser

4. Områdesindelning

5. Presentation av utförare

6. Leverantörsförsäkran

7. Har du synpunkter på socialtjänstens verksamheter

8. Genomförandeplan

9. Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

10. Lokal rutin för nyckelgömmor

11. Ersättningsnivå

12. Sammanställd månadsredovisning

13. Åtgärder vid brister i verksamheten

Kontakt

Jonna Sjölin Stone, upphandlare
Tel. 044 – 775 60 81
Jonna.SjolinStone@ostragoinge.se

Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig
daniel.oredsson@ostragoinge.se
Tel. 044-775 60 27


 

 

Hittade du inte vad du sökte?