Bli utförare av hemtjänst

Från den 1 januari 2019 infördes ökade tillståndskrav inom välfärden. Bland annat hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) blev tillståndspliktig liksom vissa insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).
Tillstånd söks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som du finner länk till här.

För att bli utförare måste företaget uppfylla Östra Göinge kommuns villkor för godkännande inom verksamhetsområdet och göra en ansökan.

De tjänster som kommunen vill ha utförda är service och personlig omvårdnad. Utförare kan välja mellan att utföra bara service eller service och personlig omvårdnad. Nya ansökningar kan göras fortlöpande under året.

När företaget godkänts och kontrakt tecknats mellan kommunen och företaget, läggs en presentation av företaget här på Östra Göinge kommuns hemsida. Det är den enskilde eller dennes företrädare som väljer vilket företag som ska utföra den hjälp som beviljats. Ett godkännande innebär inte att företaget garanteras kunder.

Förfrågningsunderlag

För närvarande sker en översyn av hemtjänsten i Östra Göinge kommun. Detta påverkar förfrågningsunderlaget i vissa delar.


Ansökningsformulär


Bilagor:

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?