Hälsosamt åldrande

Ett par vandrar hand i hand på en gångväg i naturen.

I Östra Göinge kommun ska man kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende och god hälsa. Tillsammans med frivilliga, anhöriga, ideella organisationer, föreningar och företag anordnar kommunens förebyggande enhet många aktiviteter för att stärka och inspirera till ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Folkhälsomyndigheten och WHO har fastställt fyra hörnpelare för ett gott och hälsosamt åldrande

  • Meningsfullhet
  • Social gemenskap
  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor

Dessa hörnpelare återkommer i de olika aktiviteter som vi anordnar.

För frågor eller anmälan till aktiviteter kontakta:

Therese Oleskog, äldrepedagog, 044-775 65 87
therese.oleskog@ostragoinge.se

Maria Görnebrand, seniorlots, 044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

 

After work- för dig som närmar dig pensionen

Att gå i pension innebär en stor förändring i livet, oavsett om man längtar efter eller bävar inför den stora dagen.
Östra Göinge kommun vill ge en möjlighet till förberedelse och eftertanke för kommuninvånare i åldern 62-64 år genom  AFTER WORK- livet efter arbetslivet.

Vi träffas fyra gånger och tar upp följande ämnen; Ekonomi, Hälsa, Boende och ”Min egen tid”.
Vid varje tillfälle hålls ett föredrag av inbjuden gäst.

Du som är född 1960-1962 kommer att få en personlig inbjudan i början av augusti till de fyra träffarna som äger rum under hösten 2024.

Förebyggande hembesök till dig som fyller 77 år under året

Östra Göinge kommun erbjuder hembesök till den som under året fyller 77 år. Hembesöken görs av antingen  seniorlots eller äldrepedagog. Den uppsökande verksamheten är en del av kommunens förebyggande arbete, som syftar till att kommunens invånare ska ha god livskvalitet genom hela livet.

Vid besöket lämnas görs en intervju och information lämnas i olika frågor.  Frågorna som ställs vid intervjun handlar om boendesituationen, hur man hanterar vardagsbestyren, hur hälsan och det sociala umgänget ter sig. Även kommunikationer och teknikanvändning tas upp vid intervjun. Resultatet av intervjuerna sammanställs årligen.

De 77-åringar som bor i särskilt boende eller har omfattande, regelbundna insatser från hemtjänst eller hemsjukvård får inte erbjudandet om hembesök. Kommunen deltar tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost i ett utvecklingsprojekt som drivs av högskolan i Kristianstad, som arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och frågeunderlag.

Kom så går vi!

Promenader för hälsans skull

Promenader är bra, enkel och billig motion! Att dessutom promenera tillsammans med andra och att efter promenaden fika tillsammans, är både nyttigt och roligt!

Ta chansen att träffa nya vänner och samtidigt komma ut på en promenad i din egen takt!

Vi promenerar i Glimåkra på onsdagar. Vi ses kl.13 vid Västergatan 5. Gemensam fika efteråt. För mer information kontakta Maria Görnebrand 044-775 6586. 

Promenadkompis

Längtar du efter att komma ut och gå, men tycker det är tråkigt att gå själv? Kanske har du inte möjlighet att ta dig till promenadgruppen i Glimåkra.

Anmäl önskemål om promenadkompis till Therese Oleskog så försöker vi matcha ihop promenadkompisar utifrån önskemål. Berätta gärna var du bor, om du vill gå snabbt eller i lugnare tempo och om det är något annat vi bör känna till för att kunna göra en bra matchning.

Kontakt

Maria Görnebrand, 044-775 65 86, maria.gornebrand@ostragoinge.se

Therese Oleskog, 044-775 65 87, therese.oleskog@ostragoinge.se

Bli en digital göing

Allt mer samhällsinformation och tjänster utgår från att man har vardaglig tillgång till dator och internet.

Att betala räkningar, kontakta myndigheter och köpa biljetter till bio eller teater är exempel på sådant som de flesta idag gör via internet. Även samhällsservicen sköts allt mer via internet. Om man inte har kunskaperna om hur man går tillväga riskerar man att hamna i ett ”digitalt utanförskap”.

I Östra Göinge vill vi motverka det digitala utanförskapet och istället få så många digitala göingar som möjligt, dvs lära ut hur man kan använda sin mobil eller sin surfplatta i vardagen.

Under våren 2024 provade vi att erbjuda två teknikcaféer vardera i Broby, Knislinge, Glimåkra, Sibbhult och Hanaskog. Detta föll väl ut så det blir samma koncept under hösten 2024. Ingen anmälan och man får komma på vilka man vill, oberoende av var man bor.  Ta med din mobil eller din surfplatta så hjälps vi åt att lösa problem och ge tips och råd.

Datum kommer att publiceras i början av augusti.

Hanaskog: Datum ej bestämt ännu

Knislinge (Västanvid): 2 sept och 16 sept. Kl 13.30-15.30 (måndagar)

Broby (Lindgården): 14 okt och 28 okt. Kl. 13.30-15.30 (måndagar)

Glimåkra (biblioteket): 7 okt och 4 nov. Kl.13.30-15.30 (måndagar)

Sibbhult (Skogsbrynet): 9 sept och 23 sept. Kl. 13.30-15.30 (måndagar)

Vi bjuder på fika.

För frågor kontakta:

Maria Görnebrand, 044-775 65 86, maria.gornebrand@ostragoinge.se

Therese Oleskog, 044-775 65 87, therese.oleskog@ostragoinge.se

Under hösten kommer vi, i samarbete med Broby bibliotek och Utbildningsforum, bjuda in till en föreläsning om Digital säkerhet. Mer information kommer…

Mötesplatser för seniorer

Mötesplatser är en del av kommunens öppna verksamhet för seniorer.

Verksamheten bygger på ett aktivt deltagande från de besökande, studieförbund, organisationer och andra. På mötesplatserna samverkar kommunen med ett stort antal frivilliga, som med sin tid och engagemang bidrar till gemenskap, trivsel och vänskap. Man behöver inte bo på orten för att besöka en viss träffpunkt. Alla är välkomna till mötesplatserna!


Här finns mötesplatserna:

Café Skogsbrynet, Sibbhult Hjärsås församling anordnar träffpunkt en tisdag per månad. Under våren 2024 även ”Alla kan sjunga-kör”.

Fikaträffen, Skogsbrynet Sibbhult Privata frivilliga anordnar mötesplats varannan torsdag.

Färevallen, Sibbhult Sibbhults IF anordnar frukostträff varje onsdagsförmiddag.

Lindgården, Broby PRO:s väntjänst och Broby församling anordnar gemensamt träffpunkt var tredje torsdag.

Trollebo, Glimåkra Privata frivilliga anordnar träffpunkt var tredje fredag. Bingo varje vecka.

Fridebo, Hanaskog Fridebo Intresseförening Stjärnan erbjuder aktiviteter varje mån-, tis-, tors- och fredag.

Västanvid, Knislinge. Knislinge pastorat anordnar träffpunkt varannan torsdag, udda veckor kl. 14-15.30. Öppet för både dig som bor på Västanvid och för dig som bor i eget boende.

Gubbafrukost / Kvinnofrukost, Knislinge. Samarbete mellan Café Kom in och Frivillig i Göinge. Onsdagar kl. 9.00. Gubbafrukost udda veckor, Kvinnofrukost jämna veckor.

 

Café Skogsbrynet VT 2024

Fikaträffen Skogsbrynet VT 2024

Träffpunkt Färevallen VT 2024

Träffpunkt Lindgården VT 2024

Träffpunkt Västanvid VT 2024

Gubbafrukost / Kvinnofrukost Café Kom in VT 2024

Trollebo VT 2024

Trollebo Bingo VT 2024

Fridebo juni 2024

 

Kontakt

Kontakta samordnare för mötesplatser och frivilligverksamhet

Senioraktiviteter för ett hälsosamt åldrande

I broschyren ”Senioraktiviteter för ett hälsosamt åldrande”  finns förslag på såväl aktiviteter för motion och hälsa samt mötesplatser och träffpunkter. Anordnare är olika aktörer i Östra Göinge kommun. Den finns i pappersversion i kommunhusets kundtjänst, bibliotek och vårdcentraler i Ö Göinge kommun. Den har även delats ut vid våra mötesplatser för seniorer och till pensionärsföreningarna i kommunen.

Senioraktiviteter för ett hälsosamt åldrande 2023/2024

Seniorfestival i Östra Göinge

Seniorfestival i Östra Göinge med många olika aktiviteter för seniorer.

Hösten 2024 är det dags för ny seniorfestival med seniormässa. Boka redan nu in vecka 40.

Seniormässan kommer att äga rum torsdagen den 3 oktober, i Knislinge Folkets park.

 

En seniorfestivalvecka full med aktiviteter skapar vi bäst tillsammans. Har din förening/organisation/företag någon aktivitet som skulle kunna vara en del av seniorfestivalen? Hör av dig till äldrepedagog Therese Oleskog 044-775 6587, therese.oleskog@ostragoinge.se senast den 15 juni.

Senior sport school

Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr

där du får komma ut, röra på dig och knyta nya kontakter?

Senior sport school är ett samarbete mellan Östra Göinge kommun och RF-SISU Skåne (fd Skåneidrotten).

Det är en 12 veckors ”skola” där man träffas två gånger i veckan. Du får prova på olika aktiviteter som Senior Power styrketräning, tematräffar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat och  få utbildning i hjärt-och lungräddning (HLR).

Du får också prova på olika idrotter och ta del av intressanta föreläsningar.

Kostnad: 300 kr/person

Senior Sport School har genomförts under våren 2023 i Östra Göinge. Nästa preliminärt planerade omgång är våren 2025.

För mer information:

therese.oleskog@ostragoinge.se | 044-775 65 87

maria.gornebrand@ostragoinge.se  044-775 6586

 

Träning med app

Nu kan du komma igång med träningen med hjälp av Östra Göinges nya träningsapp!

I appen ExorLive GO finns träningsprogram med olika svårighetsgrader så att du kan hitta det program som passar dig bäst. Övningarna är filmade så att du på ett lätt sätt kan hänga med i övningarna.

Vi vet att det är roligt att träna men tänk på att lyssna på din kropp och träna efter din egna förmåga. Träningen är anpassad för dig som är senior och är inriktad på fallförebyggande styrke- och balansövningar som har satts ihop till träningspass av legitimerade fysioterapeuter.

Så här kommer du igång

För att börja träna med appen anmäler du dig via länken ExorLive GO. Klicka på ”Skapa användare” och fyll i ditt namn, e-post och det lösenord du vill använda.

Länk till appen: ExorLive GO

Du kan även ladda ner appen till din mobiltelefon, men det är först efter du har registrerat dig via länken.

Person som utför övningar på en stol. Illustration.


Ett par vandrar hand i hand på en gångväg i naturen.


Hittade du inte vad du sökte?