Överförmyndarverksamheten

Hand som bläddrar bland papper

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter. Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är även barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

Samlingsnamnet på dem som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga.

 

I varje kommun finns en överförmyndare (i Östra Göinge) eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Överförmyndare i samverkan

För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten har Kristianstad, Hörby, Osby och Östra Göinge kommun valt att samverka inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Östra kommunhuset i Kristianstad.

Överförmyndarverksamheten i Kristianstad hjälper dig som bor i Osby, Hörby och Östra Göinge kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten kan bland annat hjälpa till med ansökningar om ställföreträdare, utreda klagomål, uttag från överförmyndarspärrade konton, samtycke vid försäljning av fast egendom och arvskifte. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar som rör ställföreträdarskap.

Du hittar all information om överförmyndarverksamheten på Kristianstad kommuns hemsida


Hand som bläddrar bland papper

Hittade du inte vad du sökte?