Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten ansvarar för tillsynen av de gode männen, förvaltarna och förmyndarna. Överförmyndaren utfärdar även uttagstillstånd från spärrade konton och förvaltarfrihetsbevis.

Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalken och Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndarens handläggning sker på ett rättssäkert och korrekt sätt samt att gällande lagar och bestämmelser följs.

Riksdagens ombudsmän (JO) är valda att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän i sin verksamhet följer gällande lagar och författningar.

 

Om du är intresserad av att hjälpa äldre eller funktionsnedsatta personer i ekonomiska eller rättsliga angelägenheter, ta kontakt med överförmyndare eller lämna in en Intresseanmälan för uppdrag som ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare). När intresseanmälan inkommit gör vi ett utdrag ur folkbokföringsregister samt begär utdrag ur register allmänna och enskilda mål, betalningsföreläggande, socialregister och hos polisen.

Klicka på länk nedan för mer information om:

Vi vill veta vad du tycker! Klicka här för att lämna synpunkt (beröm, förslag eller klagomål) på överförmyndarverksamheten (välj Verksamhet Stöd och omsorg)

Kontakt

Överförmyndare Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare  Vakant
overformyndaren@ostragoinge.se

Handläggare
Alexander Olsson
My Fristedt Malmberg
overformyndaren@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 78

Postadress:
Osby kommun
Överförmyndaren
283 80 Osby

Besöksadress:
Västra Storgatan 35, Osby (endast förbokade besök)
Via förbokning kan även möte hållas på kommunhuset i Broby.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?