Myndighetshandbok

I myndighetshandboken finns de rutiner samlade som handläggare inom Hälsa och omsorg använder som stöd i beslutsfattandet.

Sidan håller på att uppdateras.

 

Avgifter

Avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål

Bostadsanpassning

Dokumentation, dokumenthantering

  •  Lämna ut handlingar

 

 

Förebyggande insatser

 

Handläggningsprocess SoL

Parkeringstillstånd

Risk- och händelseanalys

Samverkan

 

 

Skyddade personuppgifter

Tandvårdsstöd

Valfrihetssystem (LOV)

Återsökning MigrationsverketHittade du inte vad du sökte?