Myndighetshandbok

I myndighetshandboken finns de rutiner samlade som handläggare inom Hälsa och omsorg använder som stöd i beslutsfattandet.

Sidan håller på att uppdateras.

 

Avgifter

Avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål

Bostadsanpassning

Dokumentation, dokumenthantering

Framtagande och implementering av rutin

Förebyggande insatser

Rutiner

 

Handläggningsprocess SoL

Parkeringstillstånd

Risk- och händelseanalys

Rutiner

Samverkan

Rutiner

 

Skyddade personuppgifter

Tandvårdsstöd

Rutiner

Valfrihetssystem (LOV)

Rutiner

Återsökning MigrationsverketHittade du inte vad du sökte?