Myndighetshandbok

I myndighetshandboken finns de rutiner samlade som handläggare inom socialtjänsten använder som stöd i beslutsfattandet.

Här finns bland annat rutiner för lex Sarah, avvikelser, rutin för dokumentation och vägledning.

Avgifter

Avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål

Bostadsanpassning

Dokumentation, dokumenthantering

Framtagande och implementering av rutin

Förebyggande insatser

Rutiner

 

Handläggningsprocess

Rutiner

Bilagor

Rutiner IFO

Bilagor IFO

Länkar

 

LSS

Parkeringstillstånd

Patient/kunds delaktighet

Rutiner

 

Checklistor

 

Risk- och händelseanalys

Rutiner

 

Samverkan

Sekretess

Rutin

 

Skyddade personuppgifter

Ställföreträdare

Tandvårdsstöd

Valfrihetssystem (LOV)

Verksamhetsuppföljning

Återsökning MigrationsverketHittade du inte vad du sökte?