Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ungdomar som är 12 år eller äldre och har en funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov och ferier.

Kontakta oss>>


Hittade du inte vad du sökte?