Begravning

Borgerlig begravning

 Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, med eller utan religiös prägel. Man har full frihet när det gäller val av musik och andra inslag. Vem som helst kan i princip vara begravningsförrättare (officiant). Ofta kan begravningsbyrån ombesörja detta och föreslå någon lämplig person. Svenska kyrkan har skyldighet att se till att det i varje församling finns en neutral lokal för borgerliga begravningar. Den får användas kostnadsfritt för begravningsceremonin. En borgerlig begravning kan också ske utomhus.

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kap. 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147).

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.

Begravningsombudet kan kontaktas när man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Begravningsombud i Östra Göinge kommun
Erling Emsfors
044-775 60 00Hittade du inte vad du sökte?