Begravning och dödsboanmälan

Borgerlig begravning

 Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, med eller utan religiös prägel. Man har full frihet när det gäller val av musik och andra inslag. Vem som helst kan i princip vara begravningsförrättare (officiant). Ofta kan begravningsbyrån ombesörja detta och föreslå någon lämplig person. Svenska kyrkan har skyldighet att se till att det i varje församling finns en neutral lokal för borgerliga begravningar. Den får användas kostnadsfritt för begravningsceremonin. En borgerlig begravning kan också ske utomhus.

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kap. 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147).

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.

Begravningsombudet kan kontaktas när man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Begravningsombud i Östra Göinge kommun
Erling Emsfors
044-775 60 00

Dödsboanmälan

En bouppteckning behöver inte göras när den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än utgifter med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Då kan istället kommunen göra en dödsboanmälan till Skatteverket efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Östra Göinge.  Blankett för att ansöka om dödsboanmälan.

Dödsbohandläggare
Telefon: 044-775 60 00 (kundtjänst)

Begravningshjälp

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som räcker till begravning och gravsten kan ansökan om bistånd till detta göras hos socialtjänsten i kommunen. Detta bistånd kan maximalt uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Kontakta kundtjänst
044-775 60 00Hittade du inte vad du sökte?