Begravning och dödsboanmälan

Borgerlig begravning

 Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, med eller utan religiös prägel. Man har full frihet när det gäller val av musik och andra inslag. Vem som helst kan i princip vara begravningsförrättare (officiant). Ofta kan begravningsbyrån ombesörja detta och föreslå någon lämplig person. Svenska kyrkan har skyldighet att se till att det i varje församling finns en neutral lokal för borgerliga begravningar. Den får användas kostnadsfritt för begravningsceremonin. En borgerlig begravning kan också ske utomhus.

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kap. 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147).

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.

Begravningsombudet kan kontaktas när man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Begravningsombud i Östra Göinge kommun
Erling Emsfors
044-775 60 00

Dödsboanmälan

I särskilda fall kan Östra Göinge göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.
Förutsättningarna för att kommunen ska kunna göra en dödsboanmälan är att:

  • den avlidne var folkbokförd och bodde i Östra Göinge,
  • det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald,
  • den som ansöker om dödsboanmälan har god kännedom om dödsboet och tillgångarna när kontakt tas med kommunen,
  • den ekonomiska situationen inte kräver omfattande utredning

En dödsboanmälan kan inte göras om det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv. Inte heller om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
Om det i utredningen finns tveksamheter, kan dödsbohandläggare hänvisa dödsboet att istället göra en bouppteckning via Skatteverket. För mer information, läs informationsbladet.

Vill du ansökan om dödsboanmälan till kommunen kan du göra det här. Ansökan är ifyllningsbar och kan skrivas ut. Om tillgång till skrivare ej finns, kontakta dödsbohandläggare för att få blanketten hemskickad.

Dödsbohandläggare
Telefon: 044-775 60 00 (kundtjänst)

Begravningshjälp

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som räcker till begravning och gravsten kan ansökan om bistånd till detta göras hos socialtjänsten i kommunen. Detta bistånd kan maximalt uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Kontakta kundtjänst
044-775 60 00Hittade du inte vad du sökte?