Lindgården

Särskilt boende Lindgården. Foto.

Särskilt boende Lindgården ligger mitt i Broby samhälle.

Verksamheten bedrivs sedan 1 november 2017 i Vardagas regi. Lindgården har totalt 56 lägenheter som är avsedda för särskilt boende.

Lägenheterna är fördelade på fem avdelningar, varav två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom.

Hitta till Lindgården

Vardagas information om Lindgården.

Kontakt

Besöksadress:

Västergatan 3
289 41 Broby

Avdelningar:

Avdelning Lunden, 044–775 61 61

Avdelning Lyktan, 044–775 62 01

Avdelning Lönnen, 044–775 61 85

Avdelning Eken, 044–775 61 84

Avdelning Furubo, 044–775 61 87

Köket, 044–775 61 55

Sjuksköterska

Sjuksköterskeexpeditionen:
0709–536 186

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo, Lyktan och Lönnen
Marlene Holmquist
0735–303 119
marlene.holmquist@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken och Lunden 
Ellinor Nilsson
0735–43 13 43
ellinor.nilsson@vardaga.se

Verksamhetschef Vardaga

Britt-Marie Nilsson
0763-18 98 80
britt-marie.nilsson@vardaga.se


Särskilt boende Lindgården. Foto.

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mer om hur ansökan går till.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i efterskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten och trygghetslarm ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Gå in på Pensionsmyndighetens sida för att få reda på mer information om bostadstillägg för pensionärer.

Följande hyror gäller från och med 2023-02-01:

Lindgården Avd Typ Strl (m²) Hyra/mån
Särskilt boende Lunden 1 rum o kök 39 5362 kr
Eken 1 rum m minikök 29 4756 kr
Eken 1 rum m minikök 41 5362 kr
Eken 2 rum m minikök 52 5987 kr
Lönnen 1 rum m minikök 41 5362 kr
Lönnen 2 rum m minikök 52 5987 kr
Furubo 1 rum m minikök 41 5362 kr
Furubo 2 rum m minikök 52 5987 kr
Lyktan 1 rum m minikök 39 5362 kr

 

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemsjukvård/hemrehabilitering. Alla avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.

 

 

Teambarometerns 6 dimensioner. Illustration.

Teambarometern är Ambeas medarbetarundersökning. Det verktyg där vi regelbundet undersöker och följer upp hur medarbetare och arbetsgrupper upplever sin arbetsplats.

Det är en viktig del av SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppfyller kraven i AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Undersökningen skickas till alla medarbetare med en tillsvidareanställning och skickas ut via e-post, men kan även nås via Okta eller Ambea.

2023

Tryck här för att se Teambarometern 2023-01-26

2022

Tryck här för att se Teambarometern 2022-12-08

Tryck här för att se Teambarometern 2022-09-01

Tryck här för att se Teambarometern 2022-05-19

Tryck här för att se Teambarometern 2022-03-24

Tryck här för att se Teambarometern 2022-01-27 

2021

Tryck här för att se Teambarometern 2021-12-02

Tryck här för att se Teambarometern 2021-10-14

Tryck här för att se Teambarometern 2021-05-20

Tryck här för att se Teambarometern 2021-03-11

Tryck här för att se Teambarometern 2021-01-21

2020

Tryck här för att se Teambarometern 2020-10-15

Tryck här för att se Teambarometern 2020-08-27

Tryck här för att se Teambarometern 2020-06-04

Hittade du inte vad du sökte?