Verkstadsgatan

LSS-boende Verkstadsgatan. Foto.

Gruppbostad med stationär bemanning dygnet runt.

I boendet ingår omvårdnadsinsatser och kultur- och fritidsaktiviteter.

Gruppbostaden byggdes 1999 och finns centralt i Broby.

Det finns 6 lägenheter som har 2 rum och kök/trinett.

 

Besöksadress:
Verkstadsgatan 17
289 42 Broby

Direkttelefonnummer:
044-775 61 97

Enhetschef boende LSS:
Pernilla Hallberg
044-775 64 62
pernilla.hallberg@ostragoinge.se


LSS-boende Verkstadsgatan. Foto.

Följande hyror gäller från och med 2024-01-01:

Verkstadsgatan Typ Strl (m²) Hyra/mån
 Gruppbostad 2 rum o kök 43 5070 kr
2 rum o kök 56 6987 kr
2 rum o kök 56,2 7009 kr
2 rum o kök 56,7 7066 kr
2 rum o kök 57 7097 kr
2 rum o kök 57,1 7111 kr

Förbehållsbeloppsgaranti
Förbehållsbeloppsgarantin är ett bidrag på mellanskillnaden efter det att boendekostnaden samt förbehållsbeloppet är avdraget från inkomsterna. Bidraget betalas ut till de personer som inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet. Personer som bor i bostäder med särskild service enligt LSS kan ansöka om förbehållsbeloppsgaranti.

Här finner du blankett för ansökan om  bidrag enligt förbehållsbeloppsgarantin

Grund för förbehållsbeloppsgaranti
Vid fastställande av förbehållsbeloppsgaranti beräknas inkomster enligt samma principer som Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av bostadstillägg. Som inkomst räknas också bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg.

Förbehållsbeloppsgaranti betalas ut till de personer som får ett underskott d.v.s. inte når upp till förbehållsbeloppet efter det att beräkningarna är gjorda.

Den enskilde ansvarar för att ansökan görs 1 gång per år, senast 31 mars samt att inkomma med nya underlag när förändring sker.

Hittade du inte vad du sökte?