Trygg hemgång

Trygg hemgång innebär att ett team möter upp dig i ditt hem när du kommer från sjukhus. Teamet ger
stöd och hjälp under den första tiden efter sjukhusvistelsen, vanligen under två till tre veckor. Teamet
är en fristående kommunal enhet och är inte detsamma som den ordinarie hemtjänsten. Trygg hemgång
ingår inte i lagen om valfrihet (LOV) som ger rätt att välja vem som utför hemtjänsten. Teamet arbetar
alla veckans dagar 07.00- 23.00. På natten är det den ordinarie nattpatrullen som ger stöd.

De som ingår i teamet är:

  • Undersköterska
  • Biståndshandläggare
  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Vad gör Trygg hemgångsteamet?

Teamet ersätter ordinarie hemtjänst och ger dig det stöd du behöver för att klara dig efter
sjukhusvistelsen. Teamet lägger stor vikt vid rehabilitering och att du ska känna dig trygg. Syftet är att
ge dig de bästa förutsättningarna att återfå dina funktioner i så stor utsträckning som möjligt. Enligt
Östra Göinges strategi ”Det goda åldrandet” läggs stor vikt vid att bibehålla oberoende. När det behövs
ska det också finnas tillgång till god vård och omsorg för dig.

Vem kan få Trygg hemgång?

Kunder som skrivs ut från sjukhus med omvårdnadsbehov och inte tidigare har insatser i form av
personlig omvårdnad samt kunder som har behov av rehabiliterande insatser till exempel efter stroke
eller fraktur.

Hur går det till?

När det bestämts att Trygg hemgång kan vara lämpligt för dig kommer du att få erbjudande om det.
Detta sker på sjukhuset innan hemgång. När du kommer hem möts du upp av de i teamet som är viktiga
för att du ska komma till rätta i ditt hem. Samma dag kommer ett planeringsmöte att genomföras då vi,
tillsammans med dig, planerar hur hjälpen ska utformas. Om du vill får du ha med närstående på mötet.
Under tiden du har stöd av Trygg Hemgångsteamet kommer din situation att följas upp och utvärderas
kontinuerligt. Det är bra om det finns någon närstående som kan handla så att det finns mat hemma de
första dagarna

Vad händer sedan?

När tiden för Trygg Hemgång ska avslutas blir det en ny uppföljning av områdesansvarig
biståndshandläggare. Om du ska ha fortsatt hemtjänst väljer du då utförare enligt LOV.

Vad kostar det?

Trygg hemgång kostar 85,83 kr per dygn (under en 30 dagars månad). Kostnaden kan bli reducerad om du lämnar in en komplett
inkomstförfrågan och det visar att du har ett begränsat avgiftsutrymme. Blanketten får du av
biståndshandläggaren. Du kan även hitta den på vår webbplats under Blanketter.

Kontakt

Biståndshandläggare tel. 044–775 61 47
Sjuksköterska tel. 044-7756235 / 044–775 65 60
Sjukgymnast tel. 044-7756188 / 044–775 66 08
Arbetsterapeut tel. 044–775 64 89


Hittade du inte vad du sökte?