Äldreomsorg – Hur söker jag hjälp?

Om du behöver hjälp för att klara vardagen är du eller dina anhöriga välkomna att kontakta våra biståndshandläggare via kommunens växel 044-775 60 00. Ansökan kan göras antingen skriftligt eller muntligt.

Vem får ansöka?

  • du själv
  • god man eller förvaltare
  • vårdnadshavare

Du kan exempelvis få hjälp med hemtjänst, trygghetslarm och ledsagarservice. Om du blir beviljad stöd får du själv välja vilken utförare som ska ge dig stödet.

Läs mer om fritt val

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma kan du ansöka om särskilt boende, korttidsboende eller dagverksamhet.

Du som anhörigvårdare kan också kontakta biståndsenheten om du behöver hjälp och stöd.

Biståndshandläggaren utreder

Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om olika former av stöd. När du ansöker om hjälp får du efter en första kontakt träffa din biståndshandläggare inom 1 vecka.

Biståndshandläggaren gör ett hembesök på en tid som ni kommer överens om, där ni gemensamt går igenom vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Anhöriga får gärna vara med vid hembesöket.

Beslut om insatser

Biståndshandläggaren fattar efter ert möte beslut om insatser. Det tar ca 1-2 veckor efter mötet med biståndshandläggaren innan du får ett skriftligt beslut. Där framgår vilka insatser du beviljats. Om behovet ändras kan du när som helst avsluta en insats eller ansöka igen.

Har du gjort en ansökan om särskilt boende kan det ta cirka en månad innan du får ett skriftligt beslut.

Vid avslag får du information om hur du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Du kan få hjälp av biståndshandläggaren/beslutsfattaren att överklaga ditt beslut.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Planering av insats

Biståndshandläggaren lämnar skriftlig information till hemtjänsten om det stöd och den hjälp du blivit beviljad.

Hemtjänsten kontaktar dig  inom 48 timmar och tillsammans planerar ni den hjälp som du vill ha utförd. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som ska finnas hemma hos dig.

Kontakt

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare


Hittade du inte vad du sökte?