Ansöka om stöd och hjälp

Två äldre personer som håller varandras händer. Foto.

Du som behöver bistånd i form av service eller stöd, exempelvis hemtjänst eller särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp.

Det är alltid skyndsam handläggning, men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om utredningen behöver kompletteras med information från andra parter, t.ex. läkarintyg.

Hur går ansökan till?

Vanligtvis bestäms ett personligt möte där vi går igenom vad du behöver hjälp med. Make, maka eller annan anhörig/ närstående får gärna vara med vid mötet. Den som har svårt att förstå svenska kan be att kommunen anlitar en tolk. Efter kontakten beslutar handläggaren om du har rätt till hjälp eller inte. Din ansökan utreds enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förvaltningslagen.

Beslut om insatser

Biståndshandläggaren fattar efter ert möte beslut om insatser. Om behovet ändras kan du när som helst avsluta en insats eller ansöka igen.

Vid avslag får du information om hur du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren/beslutsfattaren att överklaga ditt beslut.

Hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare


Två äldre personer som håller varandras händer. Foto.

Hittade du inte vad du sökte?