Skogsbrynet

Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

Det särskilda boendet Skogsbrynet ligger i Sibbhult. Verksamheten bedrivs i kommunens regi.
På Skogsbrynet finns 43 lägenheter för äldre.

Besöksadress

Kanalgatan 24
289 71 Sibbhult   Hitta hit!

Telefonnummer


Avdelning 1
, 044-775 64 59

Avdelning 2, 044-775 64 60

Avdelning 3, 044-775 64 65

Arbetsterapeut, 044-775 61 93

Fysioterapeut, 044-775 66 08

Demenssjuksköterska, 044-775 64 55

Dietist, 044-775 67 88

Sjuksköterskeexpedition, 044-775 64 63

Enhetschef avd 1 och 2:
Sanna Karas
044-775 65 45
sanna.karas@ostragoinge.se

Enhetschef avd 3, Natt, Skogsgläntan, Adm:
Annica Fridlund
044-775 64 56
annica.fridlund@ostragoinge.se

 


Särskilt boende Skogsbrynet. Foto

 

 

Du som vill ansöka om en plats i särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp. Handläggaren utreder och beslutar om bistånd.

Läs mer om hur ansökan går till här.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område.

Hyran för de olika lägenheterna varierar beroende på storlek och utrustning. Hyran betalas månadsvis i efterskott från och med inflyttningsdagen. Hushållsel, värme, vatten och trygghetslarm ingår i hyran.

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag. Du som är ålderspensionär ansöker hos Pensionsmyndigheten, övriga hos Försäkringskassan.

Här hittar du länk till Pensionsmyndighetens sida med information om bostadstillägg för pensionärer.

Följande hyror gäller från och med 2023-02-01:

Skogsbrynet Avd Typ Strl (m²) Hyra/mån
Särskilt boende Avdelning 1 1 rum m trinett 34,9 6959 kr
Avdelning 2 1 rum m trinett

1 rum m trinett

2 rum m kök

2 rum m kök

35,9

36

40,4

46,3

6728 kr

6747 kr

7571 kr

8677 kr

Avdelning 3 1 rum m trinett

1 rum m trinett

2 rum m kök

36

36,1

46,3

6747 kr

6766 kr

8677 kr

 

 

När du flyttar in får du ett kontrakt på lägenheten. Du får en samlad räkning på hyran, maten, hemtjänsten, samt eventuell hemrehabilitering. Alla avgifter betalas i efterskott månadsvis från och med den dag du flyttar in.
Du bör ha en egen hemförsäkring och en allriskförsäkring.

Se aktuella avgifter här.


Hittade du inte vad du sökte?