En avdelning på Skogsbrynet är klar och hyresgästerna har flyttat in!

Sedan våren 2021 pågår en omfattande ny- och ombyggnation i Sibbhult: Kommunens särskilda boende Skogsbrynet blir ett toppmodernt boende med tre demensavdelningar. Nu är en av avdelningarna färdigställd och de första 14 hyresgästerna har flyttat in i rymliga ljusa lägenheter med närhet till gemensamma ytor och en inbjudande utomhusmiljö.

Miljöbild.

När vi går husesyn en eftermiddag sitter flera av de boende i den gemensamma matsalen som smälter samman med det öppna tillagningsköket. Här kan de känna doften av nybakat och följa matlagningen på nära håll, om de vill. Från såväl matsalen, som intilliggande utrymmen och lägenheter finns altandörrar ut till den gemensamma atriumgården.

– Det jag är mest nöjd med är planlösningen, kopplingen mellan inomhus och utomhus, där de boende inte möts av låsta dörrar utan kan gå in och ut som de själva vill. När innergården är klar kommer det bli en fantastisk miljö för dem, säger Katarina Stoltz, äldreomsorgschef.

Miljöbild.

Tillagningsköket är centralt placerat och de boende kan känna doft av nybakat varje dag och ibland även hjälpa till.

Byggnationen genomförs av  Riksbyggen, som tillsammans med Östra Göinge kommun bildat den kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga hem. Riksbyggen projektledde även ny- och ombyggnationen av boendet Västanvid i Knislinge.

– Vi har tagit med oss erfarenheterna från arbetet med Västanvid och har på så sätt kunnat bli ännu bättre den här gången, berättar Pelle Persson, projektchef vid Riksbyggen.

När hela byggprojektet är klart kommer Skogsbrynet bestå av tre avdelningar med totalt 42 lägenheter, tillagningskök på vardera avdelning samt utrymmen och arbetsplatser för medarbetare på boendet och för medarbetare inom hemtjänsten i Sibbhult och Glimåkra. Totalt kommer ungefär 70 medarbetare att utgå från Skogsbrynets nya lokaler.

– Det har krävts samarbete och medarbetarna från de olika enheterna har verkligen varit engagerade och hjälpts åt. I byggprocessen har de varit delaktiga på detaljnivå, berättar Annica Fridlund, enhetschef på Skogsbrynet.

Bild på Annica Fridlund, Pelle Persson och Katarina Stoltz.

Annica Fridlund, enhetschef Skogsbrynet, Pelle Persson, projektchef Riksbyggen och Katarina Stoltz, äldreomsorgschef.

I mars är det byggstart för de återstående två avdelningarna, som även de kommer rymma 14 lägenheter vardera och med egna tillagningskök. Inflyttning planeras under senhösten, allra senast i december 2022.

– Återstår gör även arbetet med trädgården, som kommer vara helt anlagd om ett år. Vi börjar med innergården och ska få utemiljön att hänga samman med de omkringliggande miljöerna, säger Pelle Persson.

Fakta om byggprojektet

När hela ny- och ombyggnationen är klar kommer Skogsbrynet bestå av tre avdelningar med lika många kök och totalt 42 lägenheter samt utrymmen och arbetsplatser för medarbetare på boendet. Det kommer även finnas en stor lokal för gemensamma aktiviteter.

Samtidigt genomförs tillgänglighetanpassning och totalrenovering av 20 radhuslägenheter.

Miljöbild.

Annica Fridlund visar en av lägenheterna på den färdigställda avdelningen. ”Tanken är att de ska vara så hemlika som möjligt.”

Skogsbrynets äldsta delar kommer att rivas och ersätts med en nybyggd avdelning med 14 lägenheter. Den nya byggnaden länkas ihop till befintliga byggnader. Delen med matsal och befintligt storkök byggs om för dagligvård samt samlingssal och träffpunkt med mindre köksutrustning. Befintliga avdelningar utökas till 14 lägenheter per avdelning. En ny entré skaps samt personal- och administrationslokaler som även rymmer hemtjänsten.

Nybyggnad: 20 lägenheter, 1 avdelningskök plus personalutrymmen.
Ombyggnad: 22 lägenheter, 2 avdelningskök plus personalutrymmen.
Ombyggnad: 20 anvisningslägenheter.

Byggnationen påbörjades våren 2021 och beräknas vara helt klar våren 2023.

Göingebygdens Trygga hem

Det var år 2016 som Göingebygdens Trygga hem förvärvade kommunens särskilda boenden Västanvid i Knislinge och Skogsbrynet i Sibbhult. Syftet var att skapa en utveckling av de båda boendena.

Först ut för ombyggnation var Västanvid i Knislinge. Renovering, ombyggnation och tillbyggnation skedde i etapper och när allt var klart hade boendet utökats till att rymma 60 lägenheter fördelat på två våningar, en inbjudande innergård och lokaler utformade efter de boendes bästa.

Göingebygdens Trygga hem är en förening som har stiftats av Östra Göinge kommun samt Riksbyggen. Föreningens mål är att utveckla äldreboendena i Östra Göinge. I styrelsen för föreningen sitter representanter för PRO och SPF samt chefer i Östra Göinge kommun och representant för Riksbyggen.


Hittade du inte vad du sökte?