Att välja hemtjänst

Östra Göinge kommun har infört Fritt val i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av annan vård- och serviceföretag som blivit godkända av kommunen. All personal har tystnadsplikt.

De privata företagen arbetar på uppdrag av kommunen enligt de krav som kommunen har fastställt, vilket är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Den avgift som du betalar för hemtjänst är samma oavsett vilken utförare du väljer. Kommunen skickar räkningen till dig.

Din biståndshandläggare kan alltid ge dig aktuell information om vilka valmöjligheter som finns inom det område du bor i.

Du har alltid möjlighet att byta utförare- Alla val och omval av utförare sker via din biståndshandläggare.

Du är välkommen att kontakta din biståndshandläggare för att få veta mer om Fritt val i hemtjänsten.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

För mer information, klicka på de gröna rubrikerna nedan.

Insatser och tider

Företag som tecknat avtal för serviceinsatser som städning, tvätt och inköp utför dessa insatser på tider efter överenskommelse med dig.

Företag som tecknat avtal för insatser för personlig omvårdnad, serviceinsatser, trygghetslarm och delegerad hemsjukvård utför dessa insatser mellan kl.07.00-23.00. Nattetid, kl. 23.00-07.00 kan man inte välja utförare utan det är kommunens hemtjänst som utför dessa insatser

Ett företag kan utföra enbart serviceinsatser eller både serviceinsatser och personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och delegerad hemsjukvård. Av företagens presentation framgår vilka insatser de utför.

Kommunen ansvarar som tidigare för matdistributionen.

 

Geografiska områden

Kommunen är indelad i 4 geografiska områden:

– Broby; Östra Broby församling och Emmislövs församling

– Glimåkra; Glimåkra församling

– Knislinge; Knislinge-Gryt församling och Kviinge församling

– Sibbhult; Hjärsås församling

Ett företag kan utföra hemtjänst inom ett eller flera av dessa områden. Av företagens presentation framgår inom vilka geografiska områden de utför insatser.

 

Tilläggstjänster

De privata företagen kan erbjuda dig olika typer av hjälp utöver det som du blivit beviljad av kommunen. Det kan vara extra städning, gräsklippning eller snöskottning. Tilläggstjänsterna betalar du direkt till företaget. När du betalar tilläggstjänster har du möjlighet att göra RUT- avdrag.

 

Så här väljer du

I samband med att du ansöker om hemtjänst kommer du att få information om de utförare som kommunen har godkänt. Du kan bara välja en utförare.

Svarsblankett – Val av utförare inom hemtjänst – OBS! Blanketten håller på att uppdateras

När du gjort ditt val meddelar biståndshandläggaren företaget eller kommunens hemtjänst att du valt just dem. Utföraren får då information om vilka insatser du blivit beviljad. Därefter kontaktar utföraren dig och tillsammans gör ni upp en plan (genomförandeplan) för hur och när insatserna ska utföras.

Om du inte väljer någon utförare blir du tilldelad en utförare av biståndshandläggaren enligt en fastställd turordning.

Vill du byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare. Byte sker 7 dagar efter att du meddelat biståndshandläggaren vilken utförare du önskar.

 

Avgifter

Avgiften beräknas med hänsyn till hur stort hjälpbehov du har. Om du har låg inkomst kan du få nedsatt avgift.
Klicka på länken för mer information om aktuella avgifter.

Om du har några frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggare per telefon 044-775 66 00 eller via e-post.

 

Utförare av hemtjänst i Östra Göinge kommun

Du som är beviljad hemtjänst kan välja vem som ska utföra tjänsten, om du vill ha kommunens hemtjänst eller något privat företag. De privata företagen arbetar på uppdrag av kommunen enligt de krav som kommunen har fastställt, vilka är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst. Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer.

Östra Göinge kommun – Egen regi

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?