Kontakta oss

Hand som håller i en mobiltelefon.

VERKSAMHETSOMRÅDE HÄLSA OCH OMSORG

 

Biståndshandläggare

1:e Biståndshandläggare, personer under 65 år
Mikaela Bryhagen
044-775 62 23
mikaela.bryhagen@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Knislinge
Anna Windh
044-775 60 76
anna.windh@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Glimåkra, Hanaskog
Therese Lindstammer
044-775 62 24
therese.lindstammer@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Broby
Majdlina Murad
044-775 62 22
majdlina.murad@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Sibbhult, Immeln, Hjärsås, Värestorp och Föreningsgatan i Knislinge
Emmy Voong
044-775 60 78
emmy.voong@ostragoinge.se

Biståndshandläggare, vårdplanering, boendesamordnare
Sara Rosquist
044-775 61 47
sara.rosquist@ostragoinge.se

 

LSS-handläggare

SOL / LSS-handläggare
Anna Nilsson
044-775 63 01
anna.k.nilsson@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Valona Sinani
044-775 62 72
valona.sinani@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Barn och unga, Familjerätt)
Marie Holmström
044-775 63 78
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Camilla Windeborn
044-775 60 29
camilla.windeborn@ostragoinge.se

 

Hemtjänst

Enhetschef Broby/Nattpatrull
Malin Liljegren
044-775 65 51
malin.liljegren@ostragoinge.se

Enhetschef Sibbhult/Hanaskog
Karin Hansson
044-775 66 03
karin.hansson@ostragoinge.se

Enhetschef Glimåkra
Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

Enhetschef Knislinge
Annika Brandtesjö
044-775 60 08
annika.brandtesjo@ostragoinge.se

Planerare Broby/Glimåkra
Vakant tjänst

Planerare Knislinge
Camilla Selin
044-775 63 23
camilla.selin@ostragoinge.se

Planerare Västanvid/Skogsbrynet/ Nattpersonal
Therese Andersson
044- 775 64 71
therese.andersson1@ostragoinge.se

Planerare Västanvid/Skogsbrynet/ Nattpersonal
Vakant tjänst

Planerare Sibbhult/Hanaskog
Pia Larsson
044-775 62 53
pia.larsson@ostragoinge.se

Tjänstgörande personal i hemtjänsten:
Broby
       0734-024512
Glimåkra   0734-024514
Knislinge  0734-024482
Sibbhult    0734-024504

 

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Marita Nyström
044-775 63 13
marita.nystrom@ostragoinge.se

Enhetschef Rehab
Christina Nordström
044-775 67 17
christina.nordstrom@ostragoinge.se

Enhetschef Trygg hemgång
Christina Nordström
044-775 67 17
christina.nordstrom@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Broby hemsjukvård
044-775 62 35
044-775 62 17
044-775 65 65

Glimåkra hemsjukvård
044-775 63 16

Knislinge hemsjukvård
044-775 65 60
044-775 65 53

Hanaskog hemsjukvård
044-775 66 44

Sibbhult hemsjukvård
044-775 64 67
044-775 62 92

Hemsjukvård jourtelefon kl 14.00 – 07.00
044-775 62 04

Sjuksköterska LSS/Psykiatri
044-775 60 37

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter kontaktas lättast på telefontid måndag – fredag
mellan klockan 8.00 – 9.00 på morgonen.
Telefonnumret under telefontiden är 044- 7756464.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Broby/Glimåkra/Sibbhult
Knislinge/Hanaskog/Västanvid
LSS/Psykiatri/Skogsbrynet/Websesam
044-775 61 89
044-775 64 89
044-775 61 93
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Broby/Glimåkra/Skogsbrynet
Knislinge/Hanaskog/Sibbhult/Västanvid
044-775 61 88
044-775 66 08

 

 

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Enhetschef LSS, Gruppboende – Källgatan, Njuravägen, Lärkan, Per Antons gata, Verkstadsgatan
Pernilla Hallberg
044-775 64 62
pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Daglig verksamhet och serviceboende – Brobyvägen, Änglagård
Szabina Ruzsovics
044-775 62 26
szabina.ruzsovics@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Personlig assistans, Drakaberga och ledsagning/avlösning 
Malin Mülnikel
044-775 61 94
malin.mulnikel@ostragoinge.se

Enhetschef Personlig assistans, ledsagning/avlösning
Andréa Jandergren
044-775 65 69
andrea.jandergren@ostragoinge.se

Enhetschef, Nakterhuset, Kompassen och boendestöd
Jenny Sundström
044-775 62 50
jenny.sundstrom@ostragoinge.se

Sjuksköterska
Se telefonnummer under rubrik hemsjukvård här ovan.

Arbetsterapeut
044-775 61 93

Sjukgymnast
044-775 66 08

 

Vård- och omsorgsboenden för äldre

Enhetschef Västanvid, Knislinge
Carina Svensson
044-775 65 70
carina.svensson@ostragoinge.se

Avdelning 1          044-775 64 57
Avdelning 2          044-775 64 58
Avdelning 3          044-775 65 41
Avdelning 4          044-775 65 42
Arbetsterapeut     044-775 64 89
Fysioterapeut       044-775 66 08
Dietist                   044-775 67 88
Demenssjuksköterska      044-775 64 55
Sjuksköterskeexpedition  044-775 65 54, 044-775 65 55

Enhetschef Skogsbrynet, Sibbhult
Sanna Karas
044-775 65 45
sanna.karas@ostragoinge.se

Avdelning 1        044-775 64 59

Arbetsterapeut   044 775 61 93
Fysioterapeut     044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition  044-775 64 61

Enhetschef Natt/Planerare/Adm/Skogsgläntan
Annica Fridlund
044-775 64 56
annica.fridlund@ostragoinge.se

Planerare administratör, Skogsbrynet / Västanvid / Natt
Therese Andersson
044-775 64 71
therese.andersson@ostragoinge.se

Lindgården, Broby (entreprenör Vardaga)

Verksamhetschef Lindgården
Liselotte Nilsson-Klang
0763-18 98 80

Gruppchef Lindgården
Dorte Rasmussen
Louise Karlsson
Maria Ahlquist
0735-28 46 17   Tala gärna in meddelande på gruppchefernas telefon så ringer någon av dem upp vid tillfälle.

Avdelning Lunden   044-775 61 61
Avdelning Lyktan    044-775 62 01
Avdelning Eken      044-775 61 84
Avdelning Furubo   044-775 61 87
Avdelning Lönnen  044-775 61 85

Sjuksköterska Lindgården
Sjuksköterskeexpeditionen: 0709-536 186

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo, Lyktan och Lönnen
Marlene Holmquist
0735-303 119
marlene.holmquist@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken och Lunden
Ellinor Nilsson
0735-431 343
ellinor.nilsson@vardaga.se

 

Korttidsboende för äldre

Korttidsboende  044-775 63 74 

Enhetschef korttidsboende Västanvid / Projektledare God och nära vård
Susanne Schollin Reitler
044 775 61 20
susanne.schollinreitler@ostragoinge.se

 

 

Hälsosamt åldrande

Anhörigstöd, Frivilligverksamhet, Förebyggande hembesök, Hälsosamt åldrande

Äldrepedagog
Therese Oleskog
044-775 65 87
therese.oleskog@ostragoinge.se

Undersköterska
Maria Görnebrand
044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Övriga kontakter

Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg
Monica Dahl
044-775 67 24
monica.dahl@ostragoinge.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Lotta Tyrberg
044-775 60 67
lotta.tyrberg@ostragoinge.se

Avdelningschef Funktionsstöd
Dajana Pebes
044-775 62 33
dajana.pebes@ostragoinge.se

Avdelningschef Äldreomsorg
Katarina Stoltz
044-775 60 10
katarina.stoltz@ostragoinge.se

Enhetschef Myndighet och utveckling
Anneli Flink
044-775 60 74
anneli.flink@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Vakant tjänst

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Camilla Lindvall
044-775 63 05
camilla.lindvall@ostragoinge.se

Administratör
Emma Åberg
044-775 60 71
emma.aberg@ostragoinge.se

Handläggare Larm, Lås
Ola Svensson
044-775 62 46
ola.svensson@ostragoinge.se

Bostadsanpassning
Carina Björk
044-775 60 94
carina.bjork@ostragoinge.se

Handläggare Avgifter
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Handläggare Debitering
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson
044-775 64 54
anette.nilsson@ostragoinge.se

Silviasyster
Camilla Martinsson
044-775 65 82
camilla.martinsson@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org

Överförmyndarhandläggare
Telefon: 0413-281 30
Telefontid: Måndag, onsdag och torsdag 10.00-12.00
E-post: overformyndaren@hoor.se
Du hittar all information om överförmyndareverksamheten på Höör kommuns hemsida

Här kan du läsa mer

 

 

Post- och telestyrelsens kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Personen som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. Motparten använder en mobiltelefon eller vanlig telefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs ordagrant, i realtid.

Förmedlingen sker beroende på användarens behov och fungerar även för hörselskadade som gärna pratar själva och för hörande som har talsvårigheter.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året.

Samtalen förmedlas under sekretess och alla förmedlare har skrivit under avtal om sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur du kan använda tjänsten under fliken Använd tjänsten Texttelefoni.se.

Här kan du läsa om Post- och telestyrelsens inkluderande telefonitjänster, såsom Bildtelefoni, Teletal och 118 400.se. 

Broschyr om Texttelefoni.se

Folder om Texttelefoni.se

 


Hand som håller i en mobiltelefon.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?