Kontakta Hälsa och omsorg

Hand som håller i en mobiltelefon.

VERKSAMHETSOMRÅDE HÄLSA OCH OMSORG

 

Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har telefontid måndag – fredag kl. 13.00-14.00.

Biståndshandläggare äldreomsorg Knislinge 
Anna Windh
044-775 60 76
anna.windh@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg Sibbhult, Glimåkra & Föreningsgatan i Knislinge
Emmy Voong
044-775 62 24
emmy.voong@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg Broby & Hanaskog
Majdlina Murad
044-775 62 22
majdlina.murad@ostragoinge.se

Vårdplanerare
Sara Rosquist
044-775 61 47
sara.rosquist@ostragoinge.se

Boendesamordnare
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Debiteringsansvarig
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se

 

LSS-handläggare

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Therese Höglind
044-775 60 60
therese.hoglind@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Maria Hedin-Jonsson.
044-775 62 72

SOL / LSS-handläggare
Valona Sinani
044-775 63 01
valona.sinani@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Robin Lundgren
044-775 62 20
robin.lundgren@ostraoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Maria Doschori Nordström
044-775 60 70
maria.doschorinordstrom@ostragoinge.se

Hemtjänst

Enhetschef Broby/Nattpatrull
Malin Liljegren
044-775 65 51
malin.liljegren@ostragoinge.se

Planerare Broby/Nattpatrull
Otto Eriksson
044-775 65 93
otto.eriksson@ostragoinge.se

Enhetschef Knislinge/Hanaskog
Karin Hansson
044-775 66 03
karin.hansson@ostragoinge.se

Planerare Knislinge/Hanaskog
Pia Larsson
044-775 63 23
pia.larsson@ostragoinge.se

Enhetschef Glimåkra/Sibbhult
Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

Planerare Glimåkra
Therese Andersson
044- 775 64 71
therese.andersson1@ostragoinge.se

Planerare Sibbhult
My Larsson
044-775 62 53
my.larsson@ostragoinge.se

Tjänstgörande personal i hemtjänsten:
Broby
       0734-024512
Glimåkra   0734-024514
Knislinge  0734-024482
Sibbhult    0734-024504

 

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Marita Nyström
044-775 63 13
marita.nystrom@ostragoinge.se

Enhetschef Rehab
Christina Nordström
044-775 67 17
christina.nordstrom@ostragoinge.se

Enhetschef Trygg hemgång
Christina Nordström
044-775 67 17
christina.nordstrom@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Utbildningssjuksköterska
Pernilla Lewin
044-775 63 64
pernilla.lewin@ostragoinge.se

Broby hemsjukvård
044-775 62 35
044-775 62 17

Glimåkra hemsjukvård
044-775 63 16
044-775 63 17

Knislinge hemsjukvård
044-775 65 60
044-775 65 53

Hanaskog hemsjukvård
044-775 66 44

Sibbhult hemsjukvård
044-775 64 67
044-775 62 92

Hemsjukvård jourtelefon kl 14.00 – 07.00
044-775 62 04

Sjuksköterska LSS/Psykiatri
044-775 60 37
044-775 65 65

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter kontaktas lättast på telefontid måndag – fredag
mellan klockan 8.00 – 9.00 på morgonen.
Telefonnumret under telefontiden är 044- 775 64 64.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Broby / Glimåkra
Knislinge / Hanaskog
LSS
Psykiatri / Sibbhult
Korttidsboende på Västanvid / Trygg hemgång
Västanvid / Skogsbrynet
044-775 64 89
044-775 61 99
044-775 64 64
044-775 61 93
044-775 65 73
044-775 61 89
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Knislinge / Hanaskog / Sibbhult
Västanvid / Skogsbrynet / Glimåkra
Korttidsvård / Trygg hemgång / Broby
LSS / Nakterhuset / Boendestöd
044-775 61 88
044-775 66 08
044-775 67 18
044-775 63 14

 

 

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Enhetschef LSS, Gruppboende – Njuravägen, Lärkan, Per Antons gata, Verkstadsgatan
Pernilla Hallberg
044-775 64 62
pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Daglig verksamhet
Szabina Ruzsovics
044-775 62 26
szabina.ruzsovics@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Brobyvägen, Källgatan, Änglagård, Ledsagning/avlösning
Annika Brandtesjö
044-775 64 79
annika.brandtesjo@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Drakaberga, Personlig assistans
Mimmi Edberg
044-775 61 94
mimmi.edberg@ostragoinge.se

Enhetschef, Nakterhuset, Kompassen och Boendestöd
Jenny Sundström
044-775 62 50
jenny.sundstrom@ostragoinge.se

Sjuksköterska
Se telefonnummer under rubrik hemsjukvård här ovan.

Arbetsterapeut
044-775 61 93

Sjukgymnast
044-775 66 08

 

Vård- och omsorgsboenden för äldre

Enhetschef Västanvid, Knislinge
Tina Ryd
044-775 65 70
tina.ryd@ostragoinge.se

Avdelning 3          044-775 65 57
Avdelning 4          044-775 65 42
Avdelning 5          044-775 65 41

Arbetsterapeut     044-775 61 89
Fysioterapeut       044-775 66 08
Dietist                    044-775 67 88
Demenssjuksköterska      044-775 64 55
Sjuksköterskeexpedition  044-775 65 54, 044-775 65 55

Enhetschef Skogsbrynet avd 1 och 2, Sibbhult
Sanna Karas
044-775 65 45
sanna.karas@ostragoinge.se

Avdelning 1        044-775 64 59
Avdelning 2        044-775 64 60
Avdelning 3        044-775 64 65

Arbetsterapeut   044 775 61 93
Fysioterapeut     044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition  044-775 64 61

Enhetschef Skogsbrynet avd 3, Natt, Skogsgläntan, Adm
Annica Fridlund
044-775 64 56
annica.fridlund@ostragoinge.se

Planerare Hemtjänsten Glimåkra
Therese Andersson
044-775 64 71
therese.andersson@ostragoinge.se

Administratör Västanvid / Skogsbrynet / Nattpersonal / Korttid / Trygg hemgång
Emma Granqvist
044-775 62 52
emma.granqvist@ostragoinge.se

Lindgården, Broby (entreprenör Vardaga)

Verksamhetschef Lindgården
Britt-Marie Nilsson
0763-189 880
britt-marie.nilsson@vardaga.se

Gruppchef Lindgården
Dorte Rasmussen
Louise Karlsson
Maria Ahlquist
0735-284 617   Tala gärna in meddelande på gruppchefernas telefon så ringer någon av dem upp vid tillfälle.

Avdelning Lunden   044-775 61 61
Avdelning Lyktan    044-775 62 01
Avdelning Eken      044-775 61 84
Avdelning Furubo   044-775 61 87
Avdelning Lönnen  044-775 61 85

Sjuksköterska Lindgården
Sjuksköterskeexpeditionen: 0709-536 186

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo, Lyktan och Lönnen
Marlene Holmquist
0735-303 119
marlene.holmquist@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken och Lunden
Ellinor Nilsson
0735-431 343
ellinor.nilsson@vardaga.se

 

Korttidsboende för äldre

Enhetschef korttidsboende, avd 2 och Natt Västanvid, Knislinge
Salah Al Awlaki
044-775 61 20
saleh.alawlaki@ostragoinge.se

Avdelning 1         044-775 63 74
Avdelning 2         044-775 64 58

 

Hälsosamt åldrande

Anhörigstöd, Frivilligverksamhet, Förebyggande hembesök, Hälsosamt åldrande

Äldrepedagog
Therese Oleskog
044-775 65 87
therese.oleskog@ostragoinge.se

Seniorlots
Maria Görnebrand
044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Övriga kontakter

Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg
Monica Dahl
044-775 67 24
monica.dahl@ostragoinge.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Lotta Tyrberg
044-775 60 67
lotta.tyrberg@ostragoinge.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Camilla Lindvall
044-775 63 05
camilla.lindvall@ostragoinge.se

Avdelningschef Funktionsstöd
Dajana Pebes
044-775 62 33
dajana.pebes@ostragoinge.se

Avdelningschef Förebyggande och resurs
Anneli Flink
044-775 60 74
anneli.flink@ostragoinge.se

Enhetschef Myndighet och utveckling
Veronica Bitzekis
044-775 62 23
veronica.bitzekis@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Carina Rosenquist
044-775 65 71
carina.rosenquist@ostragoinge.se

Larm och lås
Kontakta din biståndshandläggare

Bostadsanpassning
Carina Björk
044-775 60 94
carina.bjork@ostragoinge.se

Handläggare Avgifter
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Handläggare Debitering
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson
044-775 64 54
anette.nilsson@ostragoinge.se

Silviasyster
Camilla Martinsson
044-775 65 82
camilla.martinsson@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org

Överförmyndarhandläggare
Telefon: 044 – 13 25 85
Telefontider:
Måndag
08:30-10:00
Tisdag
14:00-16:00
Torsdag
08:30-10:00
E-post: overformyndare@kristianstad.se
Postadress: Östra kommunhuset, J A Hedlunds väg 17 291 80 Kristianstad
Du hittar all information om överförmyndarverksamheten på Kristianstad kommuns hemsida

Här kan du läsa mer

 

Post- och telestyrelsens kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Personen som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. Motparten använder en mobiltelefon eller vanlig telefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs ordagrant, i realtid.

Förmedlingen sker beroende på användarens behov och fungerar även för hörselskadade som gärna pratar själva och för hörande som har talsvårigheter.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året.

Samtalen förmedlas under sekretess och alla förmedlare har skrivit under avtal om sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur du kan använda tjänsten under fliken Använd tjänsten Texttelefoni.se.

Här kan du läsa om Post- och telestyrelsens inkluderande telefonitjänster, såsom Bildtelefoni, Teletal och 118 400.se. 

Broschyr om Texttelefoni.se

Folder om Texttelefoni.se

 


Hand som håller i en mobiltelefon.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?