Kontakta oss

Hand som håller i en mobiltelefon.

VERKSAMHETSOMRÅDE HÄLSA & OMSORG

Verksamhetsområdeschef
Monica Dahl
044-775 67 24
monica.dahl@ostragoinge.se
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Lotta Tyrberg
044-775 60 67
lotta.tyrberg@ostragoinge.se

 

Biståndshandläggare

1:e Biståndshandläggare, personer under 65 år
Mikaela Bryhagen
044-775 62 23
mikaela.bryhagen@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Knislinge
Therese Lindstammer
044-775 60 76
therese.lindstammer@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Glimåkra
Majdlina Murad
044-775 62 24
majdlina.murad@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Broby
Anna Windh
044-775 62 22
anna.windh@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Sibbhult och Hanaskog
Emmy Voong
044-775 60 78
emmy.voong@ostragoinge.se

Biståndshandläggare, vårdplanering, boendesamordnare
Sara Rosquist
044-775 61 47
sara.rosquist@ostragoinge.se

 

LSS-handläggare

SOL / LSS-handläggare
Anna Nilsson
044-775 63 01
anna.k.nilsson@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Valona Sinani
044-775 62 72
valona.sinani@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Barn och unga, Familjerätt)
Marie Holmström
044-775 63 78
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen (Vuxna, Ekonomiskt bistånd, LSS)
Camilla Windeborn
044-775 60 29
camilla.windeborn@ostragoinge.se

 

Hemtjänst

Enhetschef Broby
Malin Liljegren
044-775 65 51
malin.liljegren@ostragoinge.se

Enhetschef Sibbhult
Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

Enhetschef Glimåkra
Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

Enhetschef Knislinge
Annika Brandtesjö
044-775 60 08
annika.brandtesjo@ostragoinge.se

Enhetschef Trygg hemgång, Korttid, Natt
Maria A Nilsson
044-775 61 20
maria.a.nilsson@ostragoinge.se

Planerare Broby/Nattpatrull
Karin Hansson
044-775 65 93
karin.hansson@ostragoinge.se

Planerare Knislinge
Camilla Selin
044-775 63 23
camilla.selin@ostragoinge.se

Planerare Glimåkra:
Therese Andersson
044- 775 62 52
therese.andersson1@ostragoinge.se

Planerare Sibbhult:
Pia Larsson
044-775 62 53
pia.larsson@ostragoinge.se

Tjänstgörande personal:
Broby
       0734-024512
Glimåkra   0734-024514
Knislinge  0734-024482
Sibbhult    0734-024504

 

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Marita Nyström
044-775 63 13
marita.nystrom@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Broby hemsjukvård
044-775 62 35
044-775 62 17
044-775 65 65

Glimåkra hemsjukvård
044-775 63 16

Knislinge hemsjukvård
044-775 65 60

Sibbhult hemsjukvård
044-775 64 67

Hemsjukvård jourtelefon kl 14.00 – 07.00
044-775 62 04

Sjuksköterska LSS/Psykiatri
044-775 60 37

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter kontaktas lättast på telefontid måndag – fredag
mellan klockan 8.00 – 9.00 på morgonen.
Telefonnumret under telefontiden är 044- 7756464.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Broby/Glimåkra/Sibbhult
Knislinge/Hanaskog/Västanvid
LSS/Psykiatri/Skogsbrynet/Websesam
044-775 61 89
044-775 64 89
044-775 61 93
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Broby/Glimåkra/Skogsbrynet
Knislinge/Hanaskog/Sibbhult/Västanvid
044-775 61 88
044-775 66 08

 

 

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Enhetschef LSS, Gruppboende – Källgatan, Njuravägen, Lärkan, Per Antons gata, Verkstadsgatan
Pernilla Hallberg
044-775 64 62
pernill.hallberg@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Daglig verksamhet och serviceboende – Brobyvägen, Änglagård
Szabina Ruzsovics
044-775 62 26
szabina.ruzsovics@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Personlig assistans, Drakaberga och ledsagning/avlösning 
Malin Mülnikel
044-775 61 94
malin.mulnikel@ostragoinge.se

Enhetschef, Nakterhuset, Kompassen och boendestöd
Jenny Sundström
044-775 62 50
jenny.sundstrom@ostragoinge.se

Sjuksköterska
Se telefonnummer under rubrik hemsjukvård här ovan.

Arbetsterapeut
044-775 61 93

Sjukgymnast
044-775 66 08

 

Vård- och omsorgsboenden för äldre

Enhetschef Västanvid, Knislinge
Jessica Johansson
044-775 65 70
Jessica.johansson@ostragoinge.se

Avdelning 1          044-775 64 57
Avdelning 2          044-775 64 58
Avdelning 3          044-775 65 41
Avdelning 4          044-775 65 42
Arbetsterapeut     044-775 64 89
Fysioterapeut       044-775 66 08
Dietist                   044-775 67 88
Demenssjuksköterska      044-775 64 55
Sjuksköterskeexpedition  044-775 65 54, 044-775 65 55

Enhetschef Skogsbrynet, Sibbhult
Annica Fridlund
044-775 65 45
annica.fridlund@ostragoinge.se

Avdelning Anemonen 044-775 64 60
Avdelning Lyckan       044-775 64 58
Avdelning Nejlikan      044-775 64 57
Avdelning Ängsliljan   044-775 64 59

Arbetsterapeut 044 775 61 93
Fysioterapeut    044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition 044-775 64 61

Administratör, Skogsbrynet / Västanvid
Sanna Karas
044-775 64 71
sanna.karas@ostragoinge.se

Lindgården, Broby (entreprenör Vardaga)

Verksamhetschef Lindgården
Liselotte Nilsson-Klang
0763-18 98 80

Gruppchef Lindgården
Dorte Rasmussen
Louise Karlsson
Maria Ahlquist
0735-28 46 17   Tala gärna in meddelande på gruppchefernas telefon så ringer någon av dem upp vid tillfälle.

Avdelning Lunden   044-775 61 61
Avdelning Lyktan    044-775 62 01
Avdelning Eken      044-775 61 84
Avdelning Furubo   044-775 61 87
Avdelning Lönnen  044-775 61 85

Sjuksköterska Lindgården
Sjuksköterskeexpeditionen: 0709-536 186

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo, Lyktan och Lönnen
Simon Göransson
0735-303 119
simon.goransson@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Eken och Lunden
Ellinor Nilsson
0735-431 343
ellinor.nilsson@vardaga.se

 

Korttidsboende för äldre

Korttidsboende  044-775 63 74 

Enhetschef korttidsboende
Maria Abrahamsson Nilsson
044-775 61 20
maria.a.nilsson@ostragoinge.se

 

Hälsosamt åldrande

Anhörigstöd, Frivilligverksamhet, Förebyggande hembesök, Hälsosamt åldrande

Äldrepedagog
Therese Oleskog
044-775 65 87
therese.oleskog@ostragoinge.se

Undersköterska
Maria Görnebrand
044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Övriga kontakter

Avdelningschef LSS
Dajana Pebes
044-775 62 33
dajana.pebes@ostragoinge.se

Avdelningschef Äldreomsorg
Katarina Stoltz
044-775 60 10
katarina.stoltz@ostragoinge.se

Enhetschef Myndighet och utveckling
Anneli Flink
044-775 60 74
anneli.flink@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Ingela Nylander
044-775 65 71
angela.nylander@ostragoinge.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Camilla Lindvall
044-775 63 05
camilla.lindvall@ostragoinge.se

Administratör
Emma Åberg
044-775 60 71
emma.aberg@ostragoinge.se

Handläggare Larm, Lås
Ola Svensson
044-775 62 46
ola.svensson@ostragoinge.se

Bostadsanpassning
Carina Björk
044-775 60 94
carina.bjork@ostragoinge.se

Handläggare Avgifter
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Handläggare Debitering
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska
Annika Lönnqvist
044-775 64 55
annika.lonnqvist@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson
044-775 64 54
anette.nilsson@ostragoinge.se

Silviasyster
Camilla Martinsson
044-775 65 82
camilla.martinsson@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org

Överförmyndarhandläggare
Telefon: 0413-281 30
Telefontid: Måndag, onsdag och torsdag 10.00-12.00
E-post: overformyndaren@hoor.se
Du hittar all information om överförmyndareverksamheten på Höör kommuns hemsida

Här kan du läsa mer

 

 


Hand som håller i en mobiltelefon.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?