Kontakta oss

VERKSAMHETSOMRÅDE HÄLSA & OMSORG

Verksamhetsområdeschef
Monica Dahl
044-775 67 24
monica.dahl@ostragoinge.se

Utvecklingsledare
Roger Wåhlin
044-775 65 71
roger.wahlin@ostragoinge.se

 

Administratör
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare äldreomsorg, Knislinge
Therese Lindstammer
044-775 60 76
therese.lindstammer@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Glimåkra/Hanaskog
Annette Lindström
044-775 62 24
annette.lindstrom@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Broby
Anna Windh
044-775 62 22
anna.windh@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Sibbhult
Veronica Bitzekis
044-775 62 23
veronica.bitzekis@ostragoinge.se

Biståndshandläggare, vårdplanering, boendesamordnare
Sara Rosquist
044-775 61 47
sara.rosquist@ostragoinge.se

Enhetschef myndighet och administration
Anneli Flink
044-775 60 74
anneli.flink@ostragoinge.se

LSS-handläggare

SOL / LSS-handläggare
Anna Nilsson
044-775 63 01
anna.k.nilsson@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Mikaela Bryhagen
044-775 62 20
mikaela.bryhagen@ostragoinge.se

SOL / LSS-handläggare
Valona Sinani
044-775 62 72
valona.sinani@ostragoinge.se

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg
Mirjam Englund
044-775 60 33
mirjam.englund@ostragoinge.se

Bitr. Enhetschef
Camilla Windeborn
044-775 60 29
camilla.windeborn@ostragoinge.se

Hemtjänst Östra Göinge

Enhetschef Broby
Sabina Tuvesson
044-775 65 51
sabina.tuvesson@ostragoinge.se

Enhetschef Knislinge
Beatrix Russek
044-775 66 03
beatrix.russek@ostragoinge.se

Enhetschef Glimåkra/Sibbhult
Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

tf Enhetschef Glimåkra/Sibbhult
Åsa Nordberg
044-775 60 08
asa.nordberg@ostragoinge.se

Enhetschef Trygg hemgång, Korttid, Natt
Maria A Nilsson
044-775 61 20
maria.a.nilsson@ostragoinge.se

Administratör Broby/Glimåkra
Karin Hansson
044-775 65 93
karin.hansson@ostragoinge.se

Administratör Knislinge/Sibbhult
Camilla Selin
044-775 63 23
camilla.selin@ostragoinge.se

Tjänstgörande personal:
Broby
0734-024512
Glimåkra   0734-024514
Knislinge  0734-024482
Sibbhult 0734-024504

Solglimman
044-449 96 och 0707-77 01 12
Nya Hemtjänsten Syd  044-24 05 00

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Marita Nyström
044-775 63 13
marita.nystrom@ostragoinge.se

Broby hemsjukvård
044-775 62 35

Glimåkra hemsjukvård
044-775 63 16

Knislinge hemsjukvård
044-775 65 60

Sibbhult hemsjukvård
044-775 64 67

Hemsjukvård jourtelefon kl 14.00 – 07.00
044-775 62 04

Sjuksköterska LSS/Psykiatri
044-775 60 37

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter kontaktas lättast på telefontid måndag – fredag
mellan klockan 8.00 – 9.00 på morgonen.
Telefonnumret under telefontiden är 044- 7756464.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
Broby/Glimåkra/Sibbhult
Knislinge/Hanaskog/Västanvid
LSS/Psykiatri/Skogsbrynet/Websesam
044-775 61 89
044-775 64 89
044-775 61 93
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Broby/Glimåkra/Skogsbrynet
Knislinge/Hanaskog/Sibbhult/Västanvid
044-775 61 88
044-775 66 08

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Enhetschef LSS, Daglig verksamhet
Monica Andersson
044-775 62 33
monica.andersson@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Gruppboende – Lärkan, Per Antons gata, Verkstadsgatan, Källgatan
Johanna Nilsson
044-775 64 62
johanna.nilsson@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Personlig assistans och serviceboende – Brobyvägen, Änglagård
Szabina Ruzsovics
044-775 62 26
szabina.ruzsovics@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, Personlig assistans, ledsagning/avlösning och gruppboende – Njuravägen, Drakaberga
Sofie Persson
044-775 61 94
sofie.persson@ostragoinge.se

Enhetschef resursenheten, Kompassen, Nakterhuset, boendestöd, ungdomsboende.
Pernilla Hallberg
044-775 62 50
pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Sjuksköterska
Se telefonnummer under rubrik hemsjukvård här ovan.

Arbetsterapeut
044-775 61 93

Sjukgymnast
044-775 66 08

Vård- och omsorgsboenden för äldre

Enhetschef Västanvid, Knislinge
Marie Holmström
044-775 65 70
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Avdelning Plan 1  044-775 65 41
Avdelning Plan 2  044-775 65 42
Arbetsterapeut     044-775 64 89
Fysioterapeut        044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition 044-775 65 54

Enhetschef Skogsbrynet, Sibbhult
Marie Holmström
044-775 65 70
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Avdelning Anemonen 044-775 64 60
Avdelning Lyckan       044-775 64 58
Avdelning Nejlikan      044-775 64 57
Avdelning Ängsliljan   044-775 64 59

Arbetsterapeut 044 775 61 93
Fysioterapeut    044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition 044-775 64 61

Lindgården, Broby (entreprenör Vardaga)
Verksamhetschef Lindgården
Liselotte Nilsson-Klang
0763-18 98 80

Gruppchef Lindgården
Dorte Rasmussen
Louise Karlsson
Maria Ahlquist
0735-28 46 17   Tala gärna in meddelande på gruppchefernas telefon så ringer någon av dem upp vid tillfälle.

Avdelning Lunden   044-775 61 61
Avdelning Lyktan    044-775 62 01
Avdelning Pärlan    044-775 61 58
Avdelning Äppelbo 044-775 61 60
Avdelning Eken      044-775 61 84
Avdelning Furubo   044-775 61 87
Avdelning Lönnen  044-775 61 85

Sjuksköterska Lindgården
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Furubo och Eken
Simon Göransson
0735-303 119
simon.goransson@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Lönnen och Lunden
Rebecka Holmström
0735-431 343
rebecka.holmstrom@vardaga.se

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Lyktan, Äppelbo och Pärlan
Ellinor Nilsson
0709-536 186
ellinor.nilsson@vardaga.se

Övriga kontakter

Anhörigstöd, Frivilligverksamhet, Uppsökande verksamhet
Äldrepedagog
Lena Svensson
044-775 65 87
lena.svensson@ostragoinge.se

Undersköterska
Maria Görnebrand
044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Bostadsanpassning
Carina Björk
044-775 60 94
carina.bjork@ostragoinge.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Marcusson
044-775 60 67
gunilla.marcusson@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska

Malin Sandin
044-775 64 55
malin.sandin@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson
044-775 64 54
anette.nilsson@ostragoinge.se

Silviasyster
Camilla Martinsson
044-775 65 82
camilla.martinsson@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org


Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare
Ann Ahlbin (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Handläggare
Alexander Olsson
overformyndaren@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 78 (telefontid under kontorstid)
Postadress: Osby kommun, Överförmyndaren, 283 80 Osby
Besöksadress: Västra Storgatan 35, Osby (endast förbokade besök). Via förbokning kan möten hållas på kommunhuset i Broby


 

 

Hittade du inte vad du sökte?