Kontakta oss

VERKSAMHETSOMRÅDE HÄLSA & OMSORG

Verksamhetsområdeschef
Monica Dahl
044-775 67 24        monica.dahl@ostragoinge.se 

Utvecklingsledare
Roger Wåhlin
044-775 65 71        roger.wahlin@ostragoinge.se

Administratör
Annica Olausson Cato
044-775 66 00       annica.olaussoncato@ostragoinge.se

 

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare äldreomsorg, Knislinge
Veronica Bitzekis
044-775 62 23
veronica.bitzekis@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Glimåkra/Hanaskog
Annette Lindström
044-775 62 24
annette.lindstrom@ostragoinge.se

Biståndshandläggare äldreomsorg, Broby
Anna Windh
044-775 62 22
anna.windh@ostragoinge.se

Biståndshandläggare, äldreomsorg, Sibbhult
Viveka Jansson
044-775 63 05
viveka.jansson@ostragoinge.se

Biståndshandläggare, vårdplanering, boendesamordnare
Maria A Nilsson
044-775 61 47
maria.a.nilsson@ostragoinge.se

Enhetschef myndighet och administration
Anneli Flink
044-775 60 74
anneli.flink@ostragoinge.se

 

LSS-handläggare

SOL / LSS-handläggare 
Camilla Windeborn (vik 1/4-31/12 2018 Anna Nilsson)
044-775 63 01
camilla.windeborn@ostragoinge.se.

SOL / LSS-handläggare  

Mikaela Bryhagen
044-775 62 20
mikaela.bryhagen@ostragoinge.se

Enhetschef
Mirjam Englund
044-775 60 33
mirjam.englund@ostragoinge.se

 

Hemtjänst

Broby grupplokal 044-775 61 62,                           Glimåkra grupplokal 044-775 63 06,
Knislinge grupplokal 044-775 65 58,                      Sibbhult grupplokal 044-775 64 51

Enhetschef hemtjänsten Knislinge/Sibbhult Peter Ujvari
044-775 66 41
peter.ujvari@ostragoinge.se

Enhetschef hemtjänsten Broby/Glimåkra
Maria Tegnér
044-775 65 51
maria.tegner@ostragoinge.se

 

Hemsjukvård

Enhetschef HSL
Marita Nyström
044-775 63 13
marita.nystrom@ostragoinge.se

Broby hemsjukvård
044-775 62 35

Glimåkra hemsjukvård
044-775 63 16

Knislinge hemsjukvård
044-775 65 60

Sibbhult hemsjukvård
044-775 64 67

Hemsjukvård jourtelefon kl 14.00 – 07.00
044-775 62 04

Arbetsterapeuter/fysioterapeuter

Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter träffats lättast på telefontid
mellan klockan 8.00 – 9.00 på morgonen.
Telefonnumret under telefontiden är 044- 7756464.

Broby/Glimåkra
Arbetsterapeut                             Fysioterapeut
044-775 61 89                             044-775 61 88

Knislinge/Sibbhult
Arbetsterapeut                             Fysioterapeut
044-775 65 66                             044-775 65 67

 

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Enhetschef LSS, personlig assistans/ledsagning/avlösning, daglig verksamhet 
Monica Andersson
044-775 62 33
Monica.andersson@ostragoinge.se

Enhetschef LSS, personlig assistans/ledsagning/avlösning, daglig verksamhet
Rickard Staf
044-775 62 26
Rickard.staf@ostragoinge.se

Enhetschef LSS boende – Per Antons gata, Njuravägen, Lärkan, Verkstadsgatan
Nina Andersson
Nina.andersson@ostragoinge.se
044-775 64 62

Enhetschef LSS boende – Drakaberga, Änglagård, Brobyvägen (Sibbhult), Källgatan
Jonna Melin
044-775 61 94
Jonna.melin@ostragoinge.se


Enhetschef resursenheten, Kompassen, Nakterhuset, boendestöd, ungdomsboende.
Pernilla Hallberg
044-775 62 50
Pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Sjuksköterska
Se telefonnummer under rubrik hemsjukvård här ovan.

Arbetsterapeut
044-775 61 93

Sjukgymnast
044-775 66 08

 

Vård- och omsorgsboenden för äldre

Enhetschef Västanvid, Knislinge
Marie Holmström
044-775 65 70
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Avdelning Plan 1 044-775 65 41                       Avdelning Plan 2  044-775 65 42

Arbetsterapeut 044-775 64 89                          Sjukgymnast         044-775 66 08

Sjuksköterskeexpedition 044-775 65 54

Enhetschef Skogsbrynet, Sibbhult
Katarina Stoltz
044-775 65 45
katarina.stoltz@ostragoinge.se

Avdelning Anemonen 044-775 64 60                  Avdelning Lyckan 044-775 64 58
Avdelning Nejlikan 044-775 64 57                      Avdelning Ängsliljan 044-775 64 59

Arbetsterapeut 044-775 64 89                           Sjukgymnast 044-775 66 08
Sjuksköterskeexpedition 044-775 64 61

Lindgården, Broby (entreprenör Vardaga)
Verksamhetschef Lindgården
Liselotte Nilsson-Klang
076-318 98 80

Gruppchef Lindgården
Dorte Rasmussen
Louise Karlsson
0735-28 46 17       Tala gärna in meddelande på gruppchefernas telefon så ringer någon av dem upp vid tillfälle.

Avdelning Lunden 044-775 61 61             Avdelning Lyktan 044-775 62 01                Avdelning Pärlan 044-775 61 58
Avdelning Äppelbo 044-775 61 60            Avdelning Eken 044-775 61 84                  Avdelning Furubo 044-775 61 87
Avdelning Lönnen 044-775 61 85

Sjuksköterskeexpedition 044-775 61 86, 044-775 62 00.

Övriga kontakter

Anhörigstöd, Frivilligverksamhet, Uppsökande verksamhet
Äldrepedagog
Lena Svensson
044-775 65 87
lena.svensson@ostragoinge.se

Undersköterska
Maria Görnebrand
044-775 65 86
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se

Bostadsanpassning
Carina Björk
044-775 60 94
carina.bjork@ostragoinge.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Marcusson
044-775 60 67
gunilla.marcusson@ostragoinge.se

Demenssjuksköterska

Malin Sandin
044-775 64 55
malin.sandin@ostragoinge.se

Silviasyster
Anette Nilsson
044-775 64 54
anette.nilsson@ostragoinge.se

Silviasyster
Camilla Martinsson
044-775 65 82
camilla.martinsson@ostragoinge.se

Dietist
Therese Denker
044-775 67 88
therese.denker@ostragoinge.se

Personligt ombud
Gunilla Bergklint
0705-107 179
gunilla.bergklint@po-skane.org


Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (nås via överförmyndarhandläggare)
overformyndaren@ostragoinge.se

Biträdande Överförmyndare
Ida Bertsdotter
overformyndaren@ostragoinge.se

Handläggare
My Fristedt Malmberg
overformyndaren@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 78 (telefontid under kontorstid)
Postadress: Osby kommun, Överförmyndaren, 283 80 Osby
Besöksadress: Västra Storgatan 35, Osby (endast förbokade besök). Via förbokning kan möten hållas på kommunhuset i Broby.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?