Bostad med särskild service barn

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Barn och ungdomar behöver växa upp i en trygg miljö. De flesta bor tillsammans med sin familj. För föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan den dagliga omvårdnaden bli alltför arbetsam. Barnet kan då bo hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med särskild service. I en bostad med särskild service bor några barn och ungdomar tillsammans, och får stöd av personal.

Kontakta oss>>


Hittade du inte vad du sökte?