Korttidsvård

Korttidsvård är en insats för att tillgodose olika tillfälliga behov av vård och omsorg, i de fall hemtjänstinsatserna är otillräckliga.

Nedan beskrivs olika situationer som kan bli anledning till korttidsvård.

Utskrivningsklar från sjukhusvård
Om du efter en sjukhusvistelse inte bedöms få dina behov tillgodosedda med hjälp av hemtjänstinsatser eller hemgångsstöd (trygg hemgång) kan du beviljas korttidsvård.

Avlastning för anhörigvårdare
Om du vårdas i hemmet av en anhörig kan denne behöva avlastning. Du kan då erbjudas korttidsvård som en tillfällig insats eller som regelbunden växelvård.

Växelvård
Med växelvård menas att du vistas växelvis i hemmet och på ett korttidsboende.

Annan akut situation
Korttidsvård kan beviljas i situationer då ditt hjälpbehov tillfälligt ökar så att hemtjänstinsatser blir otillräckliga eller om en anhörigvårdare tillfälligt blir sjuk.

Vård i livets slutskede
Svårt sjuka erbjuds en individuellt anpassad vård och en god omsorg i livets slutskede, i hemmet eller på ett boende.

 

Kostnad
Se aktuell avgift

Ansöka om korttidsvård
För att ansöka om korttidsvård,  kontakta din biståndshandläggare


Hittade du inte vad du sökte?