Korttidsvård

Korttidsvård är en insats för att tillgodose olika tillfälliga behov av vård och omsorg, i de fall hemtjänstinsatserna är otillräckliga.

Nedan beskrivs olika situationer som kan bli anledning till korttidsvård.

Utskrivningsklar från sjukhusvård

Om du efter en sjukhusvistelse inte bedöms få dina behov tillgodosedda med hjälp av hemtjänstinsatser eller hemgångsstöd (trygg hemgång) kan du beviljas korttidsvård.

Avlastning för anhörigvårdare

Om du vårdas i hemmet av en anhörig kan denne behöva avlastning. Du kan då erbjudas korttidsvård som en tillfällig insats eller som regelbunden växelvård.

Växelvård

Med växelvård menas att du vistas växelvis i hemmet och på ett korttidsboende.

Annan akut situation

Korttidsvård kan beviljas i situationer då ditt hjälpbehov tillfälligt ökar så att hemtjänstinsatser blir otillräckliga eller om en anhörigvårdare tillfälligt blir sjuk.

Vård i livets slutskede

Svårt sjuka erbjuds en individuellt anpassad vård och en god omsorg i livets slutskede, i hemmet eller på ett boende.

Kostnad

Se aktuella avgifter här.

Ansöka om korttidsvård

För att ansöka om korttidsvård, kontakta din biståndshandläggare.


Hittade du inte vad du sökte?