Reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som du införskaffat genom bostadsanpassningsbidrag.

Du äger din anordning och om den behöver repareras ska du kontakta en entreprenör för en eventuell felsökning samt begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet.

Du kan ansöka om bidrag för avtalsenlig service- och besiktningskostnad för en hissanordning som du har införskaffat genom bostadsanpassningsbidrag. Generell service till andra anordningar så som dörrautomatik samt höj- och sänkbara kök finns inte. Om en anordning behöver ses över/repareras kan du ansöka om reperationsbidrag.

Här hittar du blankett för ansökan om reparationsbidrag.


Hittade du inte vad du sökte?