Vårdplanering

Hur går en vårdplanering till?

Efter en sjukhusvistelse görs det vid behov en planering för hur patienten ska klara sig hemma. Det kallas vårdplanering. Vid vårdplanering på sjukhuset träffar patienten och dennes anhöriga personal från kommunen. Ibland är personal från sjukhuset också med.

På vårdplaneringen bestäms det vilken hjälp som den sjuke behöver. Det kan handla om rehabilitering, hemtjänst, ledsagare eller avlösning i hemmet. Andra saker som kan underlätta är hjälp med medicindelning, kanske finns det också behov av att få ett trygghetslarm installerat. Många gånger finns ett behov av hjälp med att komma upp på morgonen och klä på sig, hjälp med måltider eller läggning.

Alla delar av tillvaron går man igenom för att försöka att hitta den bästa lösningen. Oftast handlar det om att bidra med hjälp så att man ska kunna bo kvar i det egna hemmet längre.


Hittade du inte vad du sökte?