Återställningsbidrag

Vem kan ansöka om återställningsbidrag?

Fastighetsägare kan, enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, ansöka om så kallat återställningsbidrag för att kunna återställa de bostadsanpassningar som är gjorda i en hyreslägenhet eller småhus som hyrs ut. Bidrag kan också sökas av bostadsrättsföreningar som vill återställa anpassningar som är gjorda i fastighetens gemensamma utrymmen.

 

Vilka villkor måsta vara uppfyllda?

  • det är fastighetsägaren som söker bidrag för återställning av åtgärd som är vidtagen med hjälp av bostadsanpassningsbidrag med beslut och utförande efter den 1 januari 1983
  • anpassningsåtgärden kan på grund av ändrade förhållanden inte längre användas för sitt ändamål och den bostadsanpassning som är gjord ska vara till nackdel för andra boende
  • kommunen ska ha fått rätt att förmedla den anpassade hyreslägenheten till annan hyresgäst
  • kostnaden för återställningen ska vara mer än 5 000 kronor

Återställningsbidrag utgår alltså inte för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.

Hur ansöker jag?

  • fyll i ansökningsblankett som finns här på hemsidan (se nedan under Läs mer)
  • bifoga offert eller kostnadsberäkning från hantverkare på de åtgärder som ansökan gäller
  • bifoga fullmakt för ombud om någon annan än du själv ska företräda dig (ex. juridiskt ombud) i ditt ärende som gäller ansökan om återställningsbidrag (blankett finns nedan under Läs mer)
  • skicka din ansökan med bilagor till: Östra Göinge kommun, Bostadsanpassning, Storgatan 4, 289 41 Broby

Handläggningstiden kan vara upp till 4 månader från det att handläggaren fått in en komplett ansökan. Vid ansökan om större förändring av bostaden kan handläggningstiden överstiga 4 månader.

Du har möjlighet att söka bidraget efter att återställningen är gjord. Då kan det dock bli så att åtgärderna har skett på egen bekostnad, om det blir avslag på ansökan.

Hur får jag besked kring min ansökan?

Efter att en utredning är gjord och eventuellt ett eller flera besök vid fastigheten, fattar kommunen beslut om återställningsbidrag. Beslutet skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet skickas in till kommunen.Hittade du inte vad du sökte?