Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För personer med funktionsnedsättning kan insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet tillgodose behov av miljöombyte och stimulans. Samtidigt kan det också ge möjlighet till personlig utveckling.

Genom insatsen korttidsvistelse ska föräldrar och syskon också kunna få avlösning och utrymme för avkoppling.

Korttidsvistelsen ges på ett korttidshem, hos en annan familj (kontaktfamilj), på en kortare kurs eller ett läger.

Hur blir man kontaktfamilj?

Den familj som är intresserad av att ställa upp på fritiden för barn, ungdomar eller vuxna som är i behov av extra stöd kan vända sig till Utredningsenheten. Innan man kan bli kontaktfamilj så görs en kontaktfamiljsutredning. Utifrån utredningen görs sedan en bedömning om man är lämplig som kontaktfamilj.


Hittade du inte vad du sökte?