Boende

Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Vuxna personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till en bostad med särskild service.

Du kan inte välja vilket boende du vill. Det är dina behov som avgör vilket stöd och boende du kan få.
Bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.

Reglerna för boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna finns inskrivna i LSS-lagen.


Hittade du inte vad du sökte?