Hemtjänst

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp.

Serviceinsatser i hemmet

Med serviceinsatser i hemmet menas praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom städning, tvätt och bäddning, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden. Du kan också få hjälp med enklare mattillredning.

Personlig omvårdnad

Med personlig omvårdnad menas hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och tillsyn. Insatserna utformas efter individuella behov.

Vem har rätt till hemtjänst?

Den som inte själv kan klara sin personliga omvårdnad eller sina hushållssysslor kan ha rätt till hemtjänst, om man inte kan få hjälpen på annat sätt.

Hur ansöker du om hemtjänst?

Du själv eller din företrädare ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till hemtjänst. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Beslutet följs upp och omprövas vid ändrade förhållanden. Läs mer under rubriken ”Ansöka om stöd och hjälp”.

Kontakt

Kontakta biståndshandläggaren i ditt områdeHittade du inte vad du sökte?