Kontaktperson

Kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

En kontaktperson är en medmänniska som underlättar för en person med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Detta genom att minska social isolering och medverka till en rikare fritid och öka den enskildes sociala nätverk. En kontaktperson skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.

Insatsen ska inte ersätta andra insatser från kommunen utan är ett icke professionellt stöd. Som kontaktperson får man ett arvode där en del är ersättning för uppdraget och en del består av omkostnadsersättning för utlägg (till exempel entréer).

Den som beviljas kontaktperson står för sina egna kostnader, till exempel mat, resor eller bio.

Hur blir man kontaktperson?

Du som är intresserad av att ställa upp på fritiden för barn, ungdomar eller vuxna som är i behov av extra stöd vänder dig till individ- och familjeomsorgen. Innan du kan bli kontaktperson så gör individ- och familjeomsorgen en kontaktpersonsutredning.

För mer information och intresseanmälan kontakta kommunens växel 044-775 60 00.

Kontakta oss>>


Hittade du inte vad du sökte?