Boende

För de flesta är det en trygghet att bo i sin egen bostad så länge som möjligt. När man börjar bli äldre eller mindre rörlig kan det dock vara klokt att fundera över sitt boende och eventuellt börja planera för ett alternativ. Klicka på de olika rubrikerna för att läsa mer.

Bo kvar i egen bostad

Det finns många olika alternativ till stöd och hjälp som gör det möjligt att bo kvar hemma, till exempel hemtjänst och trygghetslarm.
Läs mer om stöd och hjälp

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassning.
Läs mer om bostadsanpassning

 

Tryggt och bekvämt boende

Runt om i kommunen finns det lägenheter som är anpassade för den som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet direkt av hyresvärden. Lägenheterna ligger i närheten av en träffpunkt där det finns en trygghetsvärd och möjlighet till social gemenskap. Om du behöver stöd och hjälp i ditt boende kan du ansöka om detta hos kommunen.

Läs mer om trygghetsbostäder

 

Särskilt boende

Om du har ett så stort omsorgsbehov att det inte kan tillgodoses hemma i din bostad kan du ansöka om särskilt boende.
Det finns tre särskilda boenden i Östra Göinge kommun. Två av dem drivs i kommunens egen regi, och ett av Vardaga.
Kommunen köper också ett antal platser, de flesta på Solglimman i Glimåkra.

Läs mer om särskilt boende

 

Boendesamordning

När beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1§Socialtjänstlagen har beviljats en enskild person ska en boendeplats anvisas snarast och senast inom tre månader. Beslutet överlämnas till boendesamordnaren i kommunen som fördelar och anvisar boendeplatserna efter biståndsbeslut och individuella behov.

Kommunen ska i möjligaste mån tillgodose den enskildes önskemål. Det ska finnas möjlighet att byta boende efter angivet önskemål. Den enskilde kan dock inte ställa krav på ett visst särskilt boende. Kommunen har fullgjort sitt juridiska ansvar om den enskilde anvisas en plats i särskilt boende.

Om den enskilde väljer att avböja anvisad plats kan ärendet lämnas till biståndshandläggaren för omprövning av beslut. Sökande från annan kommun behandlas likvärdigt som boende i kommunen.


Hittade du inte vad du sökte?