Bostadsanpassning

Hus med stengärdsgård. Foto.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning, bidraget är till för att anpassa de fasta funktionerna i sin permanenta bostad.
Bidraget styrs av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Några exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

 • anpassa trösklar
 • bygga ramper
 • anpassa duschplats
 • montera automatiska dörröppnare
 • installera spisvakt

Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Så här ansöker du

 • Du ansöker om bidrag genom att fylla i blanketten bostadsanpassningsbidrag. Du kan även få blanketten av en handläggare eller genom att hämta den i kundtjänst på kommunhuset i Broby.
 • Ett intyg krävs från sakkunnig ex. från läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast som bekräftar din funktionsnedsättning.
 • Skicka in din ansökan med intyg från arbetsterapeut eller läkare samt en offert på önskad anpassning (om detta är möjligt) till:

Östra Göinge kommun
Bostadsanpassning
Box 66
289 03 Broby

 • En handläggare gör en utredning samt fattar beslut om din rätt till bidrag enligt lagen. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att kunna göra en korrekt bedömning.
  Handläggningstiden variera utifrån sökt åtgärd men som riktmärke så vid en komplett ansökan ca 8 veckor. När utredningen är klar fattas ett beslut av handläggaren eller individutskottet (beroende på storleken på bidraget).
 • Beslutet skickas ut till dig som ansökt. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget baseras på en skälig kostnad för åtgärden, kostnaden jämförs med kommunens inhämtade prisuppgifter.

Om du beviljas bidrag beställer du själv arbetet från en entreprenör. I ditt beslut står vilken kostnad som betalas ut för anpassningen.

När fakturan från entreprenören kommer hem till dig skickar du in denna/ en kopia tillsammans med ett kontonummer till:

Östra Göinge kommun
Bostadsanpassningen
Box 66
289 03 Broby

Bidraget betalas ut till angivet konto när reparationen är utförd.

Det går bra att skicka in en kopia av fakturan. Du får alltid tillbaka fakturan med ett brev från oss att begäran om utbetalning är lämnad till ekonomiavdelningen.

Du ansvarar sedan själv för att fakturan betalas in till entreprenören.


Hus med stengärdsgård. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?