Bostadsanpassning

Hus med stengärdsgård. Foto.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Genom bidraget kan möjlighet ges till ett självständigt liv i eget boende, med anpassning av bostaden enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, som till exempel ta bort trösklar, bygga ramper och installera spisvakt med flera.

Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassningen.

Så här ansöker du

1. Du ansöker om bidrag genom att fylla i blanketten bostadsanpassningsbidrag. Du kan även få blanketten av en handläggare eller genom att hämta den i kundtjänst på kommunhuset i Broby.

2. Ett intyg krävs från sakkunnig ex. från läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast som bekräftar din funktionsnedsättning

3. Skicka in din ansökan med intyg från arbetsterapeut eller läkare och offert till:
Östra Göinge kommun
Bostadsanpassning
Box 66
289 03  Broby

4. En handläggare gör en utredning samt fattar beslut om din rätt till bidrag enligt lagen. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att kunna göra en korrekt bedömning.
När utredningen är klar fattas ett beslut av handläggaren eller individutskottet (beroende på storleken på bidraget)

5. Beslutet skickas ut till dig som ansökt. Beslutet kan överklagas

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till 4 månader från det att handläggaren fått in en komplett ansökan. Vid större förändringar kan handläggningstiden överstiga 4 månader.

Information

Vanliga frågor

BoverketVad är bostadsanpassningsbidrag?

Sveriges riksdag: lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

För mer information: kontakta handläggare


Hus med stengärdsgård. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?