Bostad med särskild service vuxna

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att ha en bostad, ett eget hem, är en självklarhet och en viktig del av livet. En person med funktionsnedsättning kan bo i en gruppbostad eller särskilt anpassad bostad och få det stöd personen behöver. En särskilt anpassad bostad är en bostad iordningställd för en viss person.

Valmöjlighet

Naturligtvis försöker vi alltid att tillgodose din önskan utifrån ditt behov och vår tillgänglighet på boendeplatser.

Gruppbostad

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus.

 

 Kontakta oss>>Hittade du inte vad du sökte?