Ledsagarservice

Ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagarservice ska ge den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Detta kan vara fritidsaktiviteter, besöka vänner eller promenader.

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuellt behov. Det ska underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Ledsagningens omfattning bedöms utifrån den enskildes behov och utifrån övriga beviljade insatser.

Den som beviljas ledsagarservice står för sina egna kostnader, till exempel mat, resor eller bio.

Kontakta oss>>

 Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?