Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet.

Avlösarservice i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska kunna få avkoppling, kunna utföra sysslor utanför hemmet och/eller kunna delta i egna aktiviteter.

Kontakta oss>>


Hittade du inte vad du sökte?