Avgifter inom hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter och taxor inom hälsa och omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 januari år 2023.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av avgift, och eventuell reducering, behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Varje år skickas en ny blankett gällande inkomstförfrågan ut till befintliga kunder. Om du vill att avgifterna ska beräknas utifrån din inkomst ska blanketten fyllas i och undertecknas samt bifogas med de handlingar som krävs (se blankett) och därefter skickas tillbaka till kommunens avgiftshandläggare.

Nytt från och med den 1 oktober 2023

Från och med den 1 oktober kommer hyresavgiften på Östra Göinge kommuns särskilda boenden, LSS-boenden, Nakterhuset och anvisningslägenheter att debiteras månadsvis i efterskott, såsom avgifter för omsorg och kost debiteras idag. Detta innebär att ingen hyresavgift finns med på fakturorna som skickas ut under september och oktober månad för befintliga hyresgäster, då hyresavgiften för augusti och september redan är fakturerad.

Nya hyresgäster, som har flyttat in i augusti och september, kommer att debiteras hyra i efterskott under september och oktober månad.

Avgifter inom äldreomsorg

Det finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 359 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2023) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du under fliken ”Blanketter och information”.

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1 175 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1 492 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 1 982 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2 325 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2 359 kronor/månad (dagliga insatser)

OBS! Om båda makar har omvårdnad i hemmet debiteras två avgifter. Om båda makar enbart har serviceinsatser debiteras en avgift.

Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm

50 kronor/månad

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  76,74 kronor/portion
Lunch utan dessert  67,30 kronor/portion

OBS! Om båda makar har distribution debiteras två avgifter.

Avgift för hemsjukvård

120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för Trygg hemgång

Hemtjänsttaxa nivå 5 som fördelas per dygn de dagar kunden har Trygg hemgång.

Avgift för korttidsvård

Måltider       139 kronor/dygn
Boende          50 kronor/dygn
Omvårdnad    76,10 kronor/dygn (enligt hemtjänsttaxan)

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende

4 180 kronor/månad

Avgift för omvårdnad i särskilt boende

2 359 kronor/månad

Avgift för hämtning/lämning och rengöring av hjälpmedel

250 kronor/gång

 

Avgifter inom LSS och socialpsykiatri - vuxen

Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  76,74 kronor/portion
Lunch utan dessert  67,30 kronor/portion

Avgift för hemsjukvård

120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för korttidsvård

Boende 50 kronor/dygn
Frukost 15 kronor/portion
Lunch 25 kronor/portion
Middag/kvällsmat 28 kronor/portion

Avgift för måltidsabonnemang inom LSS/socialpsykiatri

2040 kr/månad

Avgift för hämtning/lämning och rengöring av hjälpmedel

250 kronor/gång

 

Blanketter och information

Blanketter

Inkomstförfrågan
Ansökan om jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Ansökan om ersättning enligt förbehållsbeloppsgarantin av boendekostnad, LSS 
Autogiroanmälan

Information

Avgiftsinformation
Riktlinje jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Riktlinje ersättning enligt förbehållsbeloppsgarantin, LSS
Information om hur du överklagar beslut

Provberäkning jämkning

Gör en provberäkning och se om du kan få jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende. OBS! kan inte göras via mobiltelefon.

Bostadstillägg

Pensionsmyndigheten

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.
Om du klickar på denna länk får du mer information och tillgång till ansökningsblankett.

Försäkringskassan

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
Om du klickar på denna länk kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om bostadstillägg.

 

 

Bostadstillägg för pensionärer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.  Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
Ansökan

Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten
Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på vår webbplats.
Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten

 

Hyror särskilt boende

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Pensionsmyndighetens sida för att få mer information om bostadstillägg för pensionärer.

 

Hyror gruppbostad

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Försäkringskassans sida för att läsa mer om hur du ansöker om bostadstillägg.

 

Hyror boende inom socialpsykiatrin

Tryck på länken nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

 

Så beräknar vi din avgift

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

  • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
  • Om summan är mellan 1–2 359 kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
  • Om summan är högre än 2 359 kr betalar du maxavgiften.

Exempel:
Anna är 79 år, lever ensam och har inkomst i form av pension 11850 kr och bostadstillägg 3500 kr. Hennes hyra är 5850 kr. Hennes minimibelopp är 6470.

+ 11850
+ 3500
–  2400 (skatt)
–  5850
–  6470
Avgiftsutrymme: 630 kr

Det innebär att den högsta avgift för vård och omsorg som kommunen får ta ut är 630 kr/månad.
De avgifter som kan reduceras är kostnad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och distributionsavgift.

 

Kontaktuppgifter

 

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se
Handläggare/Debiteringsansvarig
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se
 

Övriga kontaktuppgifter


Hittade du inte vad du sökte?