Avgifter inom hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter och taxor inom hälsa och omsorg i Östra Göinge kommun. Avgifterna gäller från och med den 1 januari år 2024.

Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor/månad och är ett kommunalt högkostnadsskydd. Du betalar därför aldrig mer än så för insatser inom kommunal hemsjukvård, ledsagning, boendestöd, hemtjänst, trygghetslarmsabonnemang och distribution per månad.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av avgift, och eventuell reducering, behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Blanketten Inkomstförfrågan finner du under fliken Blanketter och information. Blanketten ska fyllas i med dina inkomstuppgifter samt undertecknas och skickas till kommunens avgiftshandläggare tillsammans med kopior på begärda handlingar (se Inkomstförfrågan). Avgiftshandläggare handlägger därefter dina uppgifter om inkomster och boendekostnad. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Varje år skickas en ny blankett gällande inkomstförfrågan ut till befintliga kunder. Om du vill att avgifterna ska beräknas utifrån din inkomst ska blanketten fyllas i och undertecknas samt bifogas med de handlingar som krävs (se blankett) och därefter skickas tillbaka till kommunens avgiftshandläggare.

Avgifter inom äldreomsorg

Det finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 575 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2024) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av eventuell reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du under fliken ”Blanketter och information”.

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1 282 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1 628 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 2 163 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2 537 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2 575 kronor/månad (dagliga insatser)

OBS! Om båda makar har omvårdnad i hemmet debiteras två avgifter. Om båda makar enbart har serviceinsatser debiteras en avgift.

Avgift för ledsagning (SoL)

Enligt hemtjänsttaxa

Avgift för trygghetslarm

Abonnemangsavgift   325 kronor/månad
Installationsavgift       300 kr (engångsavgift)

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  78,19 kronor/portion
Lunch utan dessert  68,53 kronor/portion

OBS! Om båda makar har distribution debiteras två avgifter.

Avgift för näringsdryck/kosttillägg

1 förpackning/dag       210 kronor/månad
2 förpackningar/dag    420 kronor/månad
osv, dock högst         2 060 kronor/månad

Sondmat

2060 kronor/månad (gäller endast ordinärt boende)

Avgift för hemsjukvård

250 kronor/besök
max 500 kronor/månad

Avgift för Trygg hemgång

Hemtjänsttaxa nivå 5 som fördelas per dygn de dagar kunden har Trygg hemgång.

Avgifter hjälpmedel

Hjälpmedelsabonnemang                                           60 kronor/månad
Hämtning av rengjorda hjälpmedel                           900 kronor/gång
OBS! Vårdsäng, komfortrullstol samt personlyft är undantagna
Avgift för rengöring av smutsigt hjälpmedel              900 kronor/gång

Avgift för avlösning i hemmet

Kostnadsfritt upp till 12 timmar per månad, därefter 67,85 kr/timme.

Avgift för korttidsvård

Måltider       158 kronor/dygn
Boende          50 kronor/dygn
Omvårdnad    83,05 kronor/dygn (enligt hemtjänsttaxan)

Avgifter i särskilt boende (förutom hyra)

Måltidsabonnemang  4 739 kronor/månad
Omvårdnad                2 575 kronor/månad
Serviceavgift                 226 kronor/månad
Serviceavgiften avser förbrukningsmaterial såsom tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper, avfallspåsar, tvättlappar och tvättkräm.
OBS! Boende på Lindgården debiteras inte serviceavgift.

Avgift för slutstädning

Slutstädning av lägenhet i särskilt boende vid utflytt bekostas av den enskilde/dödsboet i samband med slutfakturan till en kostnad av 1000kr. Slutstädningen avser en normal flyttstädning och utförs av personal i kommunal regi. Avgiften ingår inte i maxtaxan.

 

Avgifter inom LSS och socialpsykiatri - vuxen

Det finns en maxtaxa för kommunal vård och omsorg. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 575 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2024) för ledsagning (SoL), boendestöd (SoL), hemtjänst (SoL), trygghetslarmsabonnemang, distributionsavgift och kommunal hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av eventuell reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du under fliken ”Blanketter och information”.

Avgift för trygghetslarm

Abonnemangsavgift   325 kronor/månad
Installationsavgift       300 kr (engångsavgift)

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  78,19 kronor/portion
Lunch utan dessert  68,53 kronor/portion

Avgift för hemsjukvård

250 kronor/besök
Maxavgift 500 kronor/månad

Avgift för boendestöd (SoL)

250 kronor/besök
Maxavgift 500 kronor/månad

Avgift för ledsagnng (SoL)

Nivå 1: 1 282 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1 628 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 2 163 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2 537 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2 575 kronor/månad (dagliga insatser)

Avgift för korttidsvård

Boende 50 kronor/dygn
Frukost 15 kronor/portion
Lunch 25 kronor/portion
Middag/kvällsmat 28 kronor/portion

Avgift för måltidsabonnemang inom LSS/socialpsykiatri

2040 kr/månad

Avgifter hjälpmedel

Hjälpmedelsabonnemang                                           60 kronor/månad
Hämtning av rengjorda hjälpmedel                           900 kronor/gång
OBS! Gäller ej vårdsäng, komfortrullstol samt personlyft
Avgift för rengöring av smutsigt hjälpmedel              900 kronor/gång

Avgift för slutstädning

Slutstädning av lägenhet i kommunens gruppbostad/servicelägenhet vid utflytt bekostas av den enskilde/dödsboet i samband med slutfakturan till en kostnad av 1000kr. Slutstädningen avser en normal flyttstädning och utförs av personal i kommunal regi. Avgiften ingår inte i maxtaxan.

 

Blanketter och information

Blanketter

Inkomstförfrågan 
Ansökan om jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Ansökan om ersättning enligt förbehållsgarantin av boendekostnad LSS 
Autogiroanmälan

Information

Avgifter inom vård och omsorg i Östra Göinge kommun 2024
Riktlinje jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Riktlinje ersättning enligt förbehållsbeloppsgarantin, LSS
Information om hur du överklagar beslut

Provberäkning jämkning

Gör en provberäkning och se om du kan få jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende. OBS! kan inte göras via mobiltelefon.

Bostadstillägg

Pensionsmyndigheten

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.
Om du klickar på denna länk får du mer information och tillgång till ansökningsblankett.

Försäkringskassan

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
Om du klickar på denna länk kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om bostadstillägg.

 

 

Bostadstillägg för pensionärer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.  Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
Ansökan

Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten
Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på vår webbplats.
Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten

 

Hyror särskilt boende

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Pensionsmyndighetens sida för att få mer information om bostadstillägg för pensionärer.

 

Hyror gruppbostad

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Försäkringskassans sida för att läsa mer om hur du ansöker om bostadstillägg.

 

Hyror boende inom socialpsykiatrin

Tryck på länken nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

 

Så beräknar vi din avgift

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

  • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
  • Om summan är mellan 1–2 575 kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
  • Om summan är högre än 2 575 kr betalar du maxavgiften.

Exempel:
Anna är 79 år, lever ensam och har inkomst i form av pension 11850 kr och bostadstillägg 3500 kr. Hennes hyra är 5850 kr. Hennes minimibelopp är 7062 kr.

+ 11850
+ 3500
–  2400 (skatt)
–  5850
–  7062
Avgiftsutrymme: 38 kr

Det innebär att den högsta avgift för vård och omsorg som kommunen får ta ut är 38 kr/månad.
De avgifter som kan reduceras är kostnad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och distributionsavgift.

 

Kontaktuppgifter

 

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se
Handläggare/Debiteringsansvarig
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se
 

Övriga kontaktuppgifter


Hittade du inte vad du sökte?