Avgifter inom hälsa och omsorg

Här hittar du information om avgifter och taxor inom hälsa och omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 januari år 2022.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av avgift, och eventuell reducering, behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Varje år skickas även en ny blankett gällande inkomstförfrågan ut till befintliga kunder. Om du vill att avgifterna ska beräknas utifrån din inkomst ska blanketten fyllas i och undertecknas samt bifogas med de handlingar som krävs (se blankett) och därefter skickas tillbaka till kommunens avgiftshandläggare.

 

Avgifter inom äldreomsorg

Det finns en maxtaxa för äldreomsorgen. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 170 kronor i månaden (uppgifter från den 1 januari 2022) för hjälp i hemmet, trygghetslarm, distributionsavgift och hemsjukvård tillsammans.

Om du har låga inkomster kan du få din avgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om din ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Mer information samt blankett för beräkning av avgiften finner du under fliken ”Blanketter och information”.

Avgift för hemtjänst

Nivå 1: 1081 kronor/månad (en insats var 14:e dag)

Nivå 2: 1373 kronor/månad (en insats per vecka)

Nivå 3: 1823 kronor/månad (2-3 insatser per vecka)

Nivå 4: 2139 kronor/månad (4-5 insatser per vecka eller enbart helger)

Nivå 5: 2170 kronor/månad (dagliga insatser)

OBS! Om båda makar har omvårdnad i hemmet debiteras två avgifter. Om båda makar enbart har serviceinsatser debiteras en avgift.

Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för extra klocka till trygghetslarm

50 kronor/månad

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  68,51 kronor/portion
Lunch utan dessert  60,09 kronor/portion

OBS! Om båda makar har distribution debiteras två avgifter.

Avgift för hemsjukvård

120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för Trygg hemgång

Hemtjänsttaxa nivå 5 som fördelas per dygn de dagar kunden har Trygg hemgång.

Avgift för korttidsvård

Måltider       124 kronor/dygn
Boende          50 kronor/dygn
Omvårdnad    70 kronor/dygn (enligt hemtjänsttaxan)

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende

3721 kronor/månad

Avgift för omvårdnad i särskilt boende

2170 kronor/månad

Avgift för hämtning/lämning och rengöring av hjälpmedel

250 kronor/gång

 

Avgifter inom LSS och socialpsykiatri - vuxen

Avgift för trygghetslarm

200 kronor/månad

Avgift för matdistribution

Distributionsavgift    200 kronor/månad
Lunch med dessert  68,51 kronor/portion
Lunch utan dessert  60,09 kronor/portion

Avgift för hemsjukvård

120 kronor/besök
max 240 kronor/månad

Avgift för korttidsvård

Boende 50 kronor/dygn
Frukost 15 kronor/portion
Lunch 25 kronor/portion
Middag/kvällsmat 28 kronor/portion

Avgift för måltidsabonnemang inom LSS/socialpsykiatri

2040 kr/månad

Avgift för hämtning/lämning och rengöring av hjälpmedel

250 kronor/gång

 

Blanketter och information

Blanketter

Inkomstförfrågan 2022
Ansökan om jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Ansökan om ersättning enligt förbehållsbeloppsgarantin av boendekostnad, LSS 
Autogiroanmälan

Information

Avgiftsinformation 2022
Riktlinje jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende
Riktlinje ersättning enligt förbehållsbeloppsgarantin, LSS
Information om hur du överklagar beslut

Provberäkning jämkning

Gör en provberäkning och se om du kan få jämkning av dubbelhyra vid inflyttning till särskilt boende. OBS! kan inte göras via mobiltelefon.

Bostadstillägg

Pensionsmyndigheten

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.
Om du klickar på denna länk får du mer information och tillgång till ansökningsblankett.

Försäkringskassan

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
Om du klickar på denna länk kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om bostadstillägg.

 

 

Bostadstillägg för pensionärer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån dessa nya regler. På vår webb finns även information om hur du gör för att ansöka. Du kan också ringa vår kundservice 0771–776 776 eller besöka ett servicekontor för att få hjälp.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens digitala informationsmöten
Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på vår webbplats.
Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten

 

Hyror särskilt boende

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Pensionsmyndighetens sida för att få mer information om bostadstillägg för pensionärer.

 

Hyror gruppbostad

Tryck på länkarna nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

Tänk på att du kan ansöka om bostadstillägg,
Gå in på Försäkringskassans sida för att läsa mer om hur du ansöker om bostadstillägg.

 

Hyror boende inom socialpsykiatrin

Tryck på länken nedan så kommer du till sidan med hyresuppgifter.

 

Så beräknar vi din avgift

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

  • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
  • Om summan är mellan 1–2 170 kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
  • Om summan är högre än 2 170 kr betalar du maxavgiften.

Exempel:
Anna är 79 år, lever ensam och har inkomst i form av pension 11850 kr och bostadstillägg 2500 kr. Hennes hyra är 5850 kr. Hennes minimibelopp är 5652.

+ 11850
+ 2500
– 2400 (skatt)
– 5850
– 5652
Avgiftsutrymme: 448 kr

Det innebär att den högsta avgift för vård och omsorg som kommunen får ta ut är 448 kr/månad.
De avgifter som kan reduceras är kostnad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och distributionsavgift.

 

Kontaktuppgifter

 

Avgiftshandläggare
Annica Olausson Cato
044-775 66 00
annica.olaussoncato@ostragoinge.se
Handläggare/Debiteringsansvarig
Petra Axelsson
044-775 62 27
petra.axelsson@ostragoinge.se
 

Övriga kontaktuppgifter


Hittade du inte vad du sökte?