Psykisk ohälsa

För dig med psykisk ohälsa eller sjukdom finns särskilt anpassat stöd för att underlättta din vardag och stärka dina egna resurser. Stödet läggs upp i samråd med dig och utgår från dina behov och din livssituation.

Stödet beviljas för att ge dig stöd i att skapa struktur i vardagen, bryta isolering, stöd att sköta ditt hem, stöd med kontakter ute i samhället etc.


 

 

Vad är Kompassen:

Kompassen är en samlingsplats för personer boende i kommunen med psykisk ohälsa 18-65 år. Till kompassen kan man komma om man behöver bryta isolering, skapa rutiner, struktur och meningsfullhet i livet. På kompassen får man möjlighet att träna sig i sociala relationer och utvecklas genom möten med andra människor med stöd från personal. På Kompassen planerar vi tillsammans olika aktiviteter enligt besökarnas önskemål, intressen och färdigheter. Detta kan vara sömnads arbeten, matlagning & bakning, pyssel, allsång, spela olika spel, promenader, utflykter, filmvisning och bowling mm.

Kompassen har en liten cafeteria där man erbjuds att köpa fika till ett lågt pris. På fredagar finns det även frukost att tillgå. Verksamheten är frivillig och man kan under öppettiderna komma till oss från enstaka tillfällen till flera gånger i veckan.

Plats: Kompassen, Föreningsgatan 14, Knislinge

Vi som arbetar här heter Mattias & Arja

Ring gärna till oss på telefon 044-7756562 så berättar vi mer.

Det går också bra att maila till

arja.juntikka@ostragoinge.se   eller Mattias.Sjostedt@ostragoinge.se

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Insatsen ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Målsättning med insatsen
Målsättningen med insatsen är att du ska få möjlighet att skapa struktur i vardagen, bryta isolering och få stöd i att finna egna sociala nätverk till exempel genom kontaktbesök, stöttning så du kan ta dig till träffpunkter eller annan verksamhet.

Du ska även få hjälp att stärka dina egna resurser så att du kan bo i eget boende och få vardagen att fungera.

Vem har rätt till boendestöd enligt socialtjänstlagen?
Du som har en psykisk sjukdom och har behov av särskilt anpassat stöd, i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Om dina behov inte kan tillgodoses med hemtjänst eller kontaktperson kan du beviljas boendestöd.

Insatsen beviljas företrädesvis till personer i yrkesverksam ålder 18-65 år.

Vad kostar det?
Insatsen är avgiftsfri.

Hur får jag boendestöd?
Du ansöker om att få boendestöd hos handläggare socialpsykiatri. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt att få insatsen du sökt. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till boendestöd kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Kontakta socialpsykiatrihandläggare

 

Nakterhuset är ett serviceboende för dig som är psykiskt långtidssjuk och som har behov av ett organiserat boende med tillgång till personal dygnet om.

Boendet finns i Knislinge med lägenheter och gemensamhetslokaler på Västanvid samt lägenheter i nära anslutning. Du hyr din lägenhet själv och har tillgång till personal för stöd och omvårdnad. Boendet erbjuder även fritidsaktiviteter.

Kontakta socialpsykiatri/LSS-handläggare

Ett personligt ombud ska se till att du som har en psykisk funktionsnedsättning får den vård och det stöd och service som du behöver.

  • Personligt ombud är en verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov.
  • Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. 

Östra Göinge kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne.

Kontakta oss >>

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?