Psykisk ohälsa

Siluett av en man som står vid en sjö. Foto.

För dig med psykisk ohälsa eller sjukdom finns särskilt anpassat stöd för att underlätta din vardag och stärka dina egna resurser. Stödet läggs upp i samråd med dig och utgår från dina behov och din livssituation.

Stödet beviljas för att ge dig stöd i att skapa struktur i vardagen, bryta isolering, stöd att sköta ditt hem, stöd med kontakter ute i samhället etc.

 

Kontakta socialpsykiatrihandläggare


Siluett av en man som står vid en sjö. Foto.

 

 

Kompassen

Kompassen är en kommunal träffpunkt för personer boende i kommunen med någon form av psykisk ohälsa, i åldersgruppen 18-65 år.

Till Kompassen kan man komma om man behöver bryta isolering och träffa andra människor, skapa rutiner och struktur i vardagen. På Kompassen får man tillfälle att träna sig i mötet med andra människor och därmed utvecklas som individ. Kompassen är en gruppverksamhet där man tillsammans med personalen planerar olika aktiviteter enligt besökarnas önskemål, intressen och färdigheter, i den mån det är möjligt att genomföra. Några av aktiviteterna kan vara, bowling, allsång, utflykter, promenader, bakning.

Kompassen bygger på frivillighet och man är välkommen att besöka oss från enstaka tillfällen till flera gånger i veckan.

Kompassen är givetvis en alkohol och drogfri verksamhet, varpå man inte får besöka oss påverkad.

Våra öppettider är:

Måndagar: 08.30 – 15.45
Tisdagar: 08.30 – 12.00
Onsdagar: 08.30 – 15.45
Torsdagar: 08.30 – 15.45
Fredagar: 08.30 – 15.00

(Vissa avvikelser kan ibland förekomma med kort varsel)

Vid frågor, ring gärna till oss på telefon 044-775 65 62 så berättar vi mer.
Det går också bra att maila till:

Robert.persson@ostragoinge.se eller Mattias.sjostedt@ostragoinge.se

Plats: Kompassen ligger i Knislinge på Föreningsgatan 14 (Under Västanvid).

 

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Insatsen ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Målsättning med insatsen

Målsättningen med insatsen är att du ska få möjlighet att skapa struktur i vardagen, bryta isolering och få stöd i att finna egna sociala nätverk till exempel genom kontaktbesök, stöttning så du kan ta dig till träffpunkter eller annan verksamhet.

Du ska även få hjälp att stärka dina egna resurser så att du kan bo i eget boende och få vardagen att fungera.

Vem har rätt till boendestöd enligt socialtjänstlagen?

Du som har en psykisk sjukdom och har behov av särskilt anpassat stöd, i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Om dina behov inte kan tillgodoses med hemtjänst eller kontaktperson kan du beviljas boendestöd.

Insatsen beviljas företrädesvis till personer i yrkesverksam ålder 18-65 år.

Vad kostar det?

Se aktuell avgift här.

Hur får jag boendestöd?

Du ansöker om att få boendestöd hos handläggare socialpsykiatri. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt att få insatsen du sökt. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till boendestöd kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Kontakta socialpsykiatrihandläggare

 

Nakterhuset

Nakterhuset är ett boende för dig med psykisk ohälsa i åldern 18-65 år med personal dygnet runt.

Nakterhuset arbetar utifrån beslut från biståndshandläggare. Målet med boendet är att stödja dig till ett självständigt liv utifrån dina behov.

På Nakterhuset har du en egen kontaktperson som upprättar en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskriver du dina mål och delmål som sedan följs upp regelbundet, minst var sjätte månad.

Under hela din tid på Nakterhuset sker samarbete med handläggare och andra personer som är viktiga för att du ska nå en ökad självständighet.

Kontakta oss på Nakterhuset

Telefon:
044-775 65 63

Adress:
Föreningsgatan 14C
289 31 Knislinge

Enhetschef
044-775 62 50

Biståndshandläggare (via kommunens växel)
044-775 60 00

Avgifter för korttidsvård på Nakterhuset:
Boende     50 kronor/dygn

Måltider
Middag/Kvällsmat     28 kronor/portion
Lunch                       25 kronor/portion
Frukost                     15 kronor/portion
Fika                          10 kronor/portion
Kaffe/Te                      5 kronor/portion

Måltidsavgift för hel månad är 2040 kronor/månad.

Följande hyror gäller från och med 2024-01-01:

Nakterhuset Typ Strl (m²) Hyra/mån
1 rum o kök 36,2 7562 kr

Måltidsabonnemang:  2040 kronor per månad

Ett personligt ombud ska se till att du som har en psykisk funktionsnedsättning får den vård och det stöd och service som du behöver.

  • Personligt ombud är en verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov.
  • Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. 

Östra Göinge kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne.

 

Kontakta oss >>


Hittade du inte vad du sökte?