Psykisk ohälsa

För dig med psykisk ohälsa eller sjukdom finns särskilt anpassat stöd för att underlättta din vardag och stärka dina egna resurser. Stödet läggs upp i samråd med dig och utgår från dina behov och din livssituation.

Stödet beviljas för att ge dig stöd i att skapa struktur i vardagen, bryta isolering, stöd att sköta ditt hem, stöd med kontakter ute i samhället etc.


BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 

Kompassen är en samlingspunkt i den kommunala socialpsykiatrins öppna verksamhet med inriktning på fritidsaktiviteter för personer med psykisk ohälsa.


Här arbetar vi för att du ska komma ut och bryta din sociala isolering, känna gemenskap och delaktighet.

För att dina besök hos oss ska bli så bra som möjligt har vi gjort en gruppindelning som vi fördelar öppettiderna mellan. Men det finns också tider då vi alla träffas (måndagar och fredagar)för gemensamma aktiviteter som veckomöte, allsång och matlagning.

Den ena gruppen är till för dig som vill stimuleras till ett aktivare liv. Vår förhoppning är också att du under handledning ska förvärva nya färdigheter och utöka dina intressen.

Den andra gruppen är till för dig som föredrar lite stillsammare tillvaro med mindre krävande aktiviteter. Där samvaro och gemenskap runt kaffebordet står i fokus.

Vi som arbetar här heter Mattias & Arja

Ring gärna till oss på telefon 044-7756562 så berättar vi mer.

Det går också bra att maila till

arja.juntikka@ostragoinge.se   eller Mattias.Sjostedt@ostragoinge.se

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Insatsen ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Målsättning med insatsen
Målsättningen med insatsen är att du ska få möjlighet att skapa struktur i vardagen, bryta isolering och få stöd i att finna egna sociala nätverk till exempel genom kontaktbesök, stöttning så du kan ta dig till träffpunkter eller annan verksamhet.

Du ska även få hjälp att stärka dina egna resurser så att du kan bo i eget boende och få vardagen att fungera.

Vem har rätt till boendestöd enligt socialtjänstlagen?
Du som har en psykisk sjukdom och har behov av särskilt anpassat stöd, i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Om dina behov inte kan tillgodoses med hemtjänst eller kontaktperson kan du beviljas boendestöd.

Insatsen beviljas företrädesvis till personer i yrkesverksam ålder 18-65 år.

Vad kostar det?
Insatsen är avgiftsfri.

Hur får jag boendestöd?
Du ansöker om att få boendestöd hos handläggare socialpsykiatri. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt att få insatsen du sökt. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till boendestöd kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Kontakta socialpsykiatrihandläggare

 

Nakterhuset är ett serviceboende för dig som är psykiskt långtidssjuk och som har behov av ett organiserat boende med tillgång till personal dygnet om.

Boendet finns i Knislinge med lägenheter och gemensamhetslokaler på Västanvid samt lägenheter i nära anslutning. Du hyr din lägenhet själv och har tillgång till personal för stöd och omvårdnad. Boendet erbjuder även fritidsaktiviteter.

Kontakta socialpsykiatri/LSS-handläggare

Ett personligt ombud ska se till att du som har en psykisk funktionsnedsättning får den vård och det stöd och service som du behöver.

  • Personligt ombud är en verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov.
  • Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. 

Östra Göinge kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne.

Kontakta oss >>

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?