Psykisk ohälsa

För dig med psykisk ohälsa eller sjukdom finns särskilt anpassat stöd för att underlättta din vardag och stärka dina egna resurser. Stödet läggs upp i samråd med dig och utgår från dina behov och din livssituation.

Stödet beviljas för att ge dig stöd i att skapa struktur i vardagen, bryta isolering, stöd att sköta ditt hem, stöd med kontakter ute i samhället etc.

 

kontakta socialpsykiatrihandläggare


 

 

 

 

Vad är Kompassen:

Kompassen är en samlingsplats för personer boende i kommunen med psykisk ohälsa 18-65 år. Till kompassen kan man komma om man behöver bryta isolering, skapa rutiner, struktur och meningsfullhet i livet. På kompassen får man möjlighet att träna sig i sociala relationer och utvecklas genom möten med andra människor med stöd från personal. På Kompassen planerar vi tillsammans olika aktiviteter enligt besökarnas önskemål, intressen och färdigheter. Detta kan vara sömnads arbeten, matlagning & bakning, pyssel, allsång, spela olika spel, promenader, utflykter, filmvisning och bowling mm.

Kompassen har en liten cafeteria där man erbjuds att köpa fika till ett lågt pris. På fredagar finns det även frukost att tillgå. Verksamheten är frivillig och man kan under öppettiderna komma till oss från enstaka tillfällen till flera gånger i veckan.

Plats: Kompassen, Föreningsgatan 14, Knislinge

Vi som arbetar här heter Mattias & Arja

Ring gärna till oss på telefon 044-7756562 så berättar vi mer.

Det går också bra att maila till

arja.juntikka@ostragoinge.se   eller Mattias.Sjostedt@ostragoinge.se

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Insatsen ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Målsättning med insatsen
Målsättningen med insatsen är att du ska få möjlighet att skapa struktur i vardagen, bryta isolering och få stöd i att finna egna sociala nätverk till exempel genom kontaktbesök, stöttning så du kan ta dig till träffpunkter eller annan verksamhet.

Du ska även få hjälp att stärka dina egna resurser så att du kan bo i eget boende och få vardagen att fungera.

Vem har rätt till boendestöd enligt socialtjänstlagen?
Du som har en psykisk sjukdom och har behov av särskilt anpassat stöd, i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Om dina behov inte kan tillgodoses med hemtjänst eller kontaktperson kan du beviljas boendestöd.

Insatsen beviljas företrädesvis till personer i yrkesverksam ålder 18-65 år.

Vad kostar det?
Insatsen är avgiftsfri.

Hur får jag boendestöd?
Du ansöker om att få boendestöd hos handläggare socialpsykiatri. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt att få insatsen du sökt. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om handläggaren bedömer att du inte har rätt till boendestöd kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Kontakta socialpsykiatrihandläggare

 

Nakterhuset är ett boende för dig med psykisk ohälsa i åldern 18-65 år med personal dygnet runt.

Nakterhuset arbetar utifrån beslut från biståndshandläggare. Målet med boendet är att stödja dig till ett självständigt liv utifrån dina behov.

På Nakterhuset har du en egen kontaktperson som upprättar en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskriver du dina mål och delmål som sedan följs upp regelbundet, minst var sjätte månad.

Under hela din tid på Nakterhuset sker samarbete med handläggare och andra personer som är viktiga för att du ska nå en ökad självständighet.

Kontakta oss på Nakterhuset

Telefon:
044-775 65 63

Adress:
Föreningsgatan 14C
289 31 Knislinge

Enhetschef
044-775 62 50

Biståndshandläggare (via kommunens växel)
044-775 60 00

Ett personligt ombud ska se till att du som har en psykisk funktionsnedsättning får den vård och det stöd och service som du behöver.

  • Personligt ombud är en verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov.
  • Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. 

Östra Göinge kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne.

 

Kontakta oss >>

 

PO Skåne meddelar: Aktuellt med anledning av Coronavirus

Vi finns här, jättevälkommen att ringa eller sms:a för information!

Kontakta gärna det personliga ombudet/ombuden i den kommun där du är bosatt.

Vi har som vårt bidrag till minskad smittspridning beslutat att ställa in alla icke nödvändiga fysiska möten. Tills dess att  annat meddelas kommer vi genomföra möten via telefon, Skype eller telefonkonferens. Men vi är i tjänst och fortsätter att arbeta på uppdrag av våra klienter och för vår målgrupp.

Om du har några frågor kring detta välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Ewa Wernehag via mejl: ewa.wernehag@po-skane.org eller via tel: 0732-62 06 50

Camilla Bogarve, verksamhetschef


Hittade du inte vad du sökte?