Vid misstanke om våld

Klicka här om du behöver lämna sidan fort

Våga agera! Var kan man vända sig vid misstanke om våld?

Känner du någon som far illa? VÅGA FRÅGA! Det finns hjälp att få.

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner därför ska du våga fråga flera gånger.

Barn som lever i familjer där det förekommer våld drabbas av våldet. Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Du som arbetar inom myndighet eller verksamhet som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

Huskurage

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.

Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT AGERA! Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp!
Läs gärna mer på Huskurages hemsida och Huskurage på fler språk.Hittade du inte vad du sökte?