Utredning

När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan fara illa, har vi en skyldighet att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd.

Det innebär att en socialsekreterare pratar med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer, för att få en bild av barnets livssituation. Utredningar görs enligt BBIC, Barns behov i centrum, där barnets behov avgör vilka stödinsatser som erbjuds. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med barn och föräldrar i syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa kan du göra en orosanmälan till kommunens socialtjänst.

Kontakt

Kontakta socialtjänsten via kommunens växel på 044-775 60 00.
måndag-torsdag 08:00-16:30, fredagar 08:00-15:00


Hittade du inte vad du sökte?