Utredning

När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan fara illa, har vi en skyldighet att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd.

Det innebär att en socialsekreterare pratar med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer, för att få en bild av barnets livssituation. Utredningar görs enligt BBIC, Barns behov i centrum, där barnets behov avgör vilka stödinsatser som erbjuds. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med barn och föräldrar i syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

 

Kontakt socialtjänsten


Hittade du inte vad du sökte?