Familjehem

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj, ett familjehem. Orsaken kan ha sin grund i allt ifrån dödsfall och sjukdom till kriminalitet och missbruk.

När ett barn flyttar till en annan familj ger föräldrarna oftast sitt samtycke, men det förekommer också att socialtjänsten beslutar att omhänderta ett barn mot föräldrarnas vilja. Om barnet är över 15 år inhämtas även barnets samtycke.

De lagar som styr familjehemsplaceringar är dels Socialtjänstlagen (SoL), dels Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett vilken lag som används så strävar man efter att barnet ska kunna återvända till sin familj.
Det är kommunstyrelsens individutskott som beslutar om placering i familjehem.

Hur blir man ett familjehem?

Barn som placeras i familjehem har olika behov och därför kan familjehemmen se olika ut. Det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard för att bli familjehem.

Innan en familj kan bli ett familjehem gör familjehemssekreteraren en familjehemsutredning genom samtal med alla familjemedlemmar, hembesök och intervjuer. Vi använder också utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Kronofogden och Försäkringskassa för att komplettera vår utredning.

Ersättning

Familjehem är uppdragstagare och får ekonomisk ersättning (men det är ingen anställning).

Ersättningen består av två delar: dels en omkostnadsdel, som ska täcka de kostnader man har för att ta hand om barnet, dels en arvodesdel, som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Skatteavdrag görs på arvodesdelen.
Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande, men grundlägger inte rätt till arbetslöshetskassa.
Familjehemmets ersättningsbelopp är sekretesskyddat gentemot barnet och föräldrarna.

Utöver dessa ersättningar flyttas utbetalningen av barnets barnbidrag till familjehemmet.

Intresseanmälan finner du som en bilaga under Läs mer.

 

Kontakt

För mer information, kontakta kommunens växel 044-775 60 00.Hittade du inte vad du sökte?