Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar i samband med eller efter separation inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

 

Hur går samarbetssamtalen till?

Familjerättssekreterarna inleder med att träffa er var för sig. I samtalen försöker vi bland annat ta reda på era behov. Efter de enskilda samtalen träffas vi tillsammans. I vissa fall och om det är lämpligt pratar familjerättssekreterarna också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Ni kan läsa mer om samarbetssamtal i Socialstyrelsens folder.

 

Samarbetssamtal genom tingsrätten

Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om ni har vänt er till dem i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

 

Ansökan om samarbetssamtal

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in blanketten ansökan om samarbetssamtal till Familjerätten.
Observera att båda föräldrarna ska fylla i och skriva under samma blankett.

 

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är specialiserad på parrelationer. Till familjerådgivningen kommer par som behöver hjälp och stöd att hitta tillbaka till närhet, förtroende och trygghet.

Vanliga relationsproblem som behandlas i familjerådgivningen:

  1. Vi har svårt att prata med varandra.
  2. Vart tog känslorna vägen?
  3. Otrohet och kris.
  4. Vi funderar på att separera.
  5. Vi har svårt att få ihop livspusslet.
  6. Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra.
  7. Vårt sexliv fungerar inte eller vi har inget sexliv.
  8. Min partner har träffat en annan.
  9. Vi har separerat men behöver prata.
  10. Det blir bråk hela tiden mellan mig och min partners barn.

För mer information se Kristianstads kommuns hemsida om familjerådgivning.Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?