Dyslexi

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker. Du kan bland annat ha dyslexi som gör det svårt att automatiskt avkoda ord när man läser. Om du har svårt att läsa och skriva har rektorn på skolan skyldighet att se till att du får rätt stöd i undervisningen.

Du och dina föräldrar kan vända er till din mentor eller rektor på din skola. Ni kan även kontakta kommunens logopeder som arbetar i centrala barn- och elevhälsan.

Du kan också läsa mer om dyslexi här:

SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi)
De arbetar för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med vår skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi.

Dyslexiförbundet

1177.se


Hittade du inte vad du sökte?