Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vad är en vårdnadshavare?

Alla barn och ungdomar som inte fyllt 18 år har en eller två vårdnadshavare. Vårdnadshavare kallas den person som har ansvar och fattar beslut om frågor kring barnet. Det kan till exempel vara om skolan, fritidsaktiviteter, pass och pengar.

För många barn och ungdomar är det ens föräldrar som är vårdnadshavare. Då är det de som fattar beslut om fram tills barnet fyller 18 år.

När ett barn har fyllt 18 år, blir barnet myndigt. Det betyder att barnet bestämmer över sig själv utan att någon vuxen (vårdnadshavare) som ska godkänna ens beslut.

 

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En del barn och ungdomar har föräldrar som av olika anledningar inte kan fatta beslut om dem. Då kan föräldrarna inte vara vårdnadshavare längre. Det gäller till exempel barn som har föräldrar i ett annat land. Då behöver barnet få en annan vuxen person som kan hjälpa till att fatta beslut om henne eller honom.

En sådan person kallas för en särskilt förordnad vårdnadshavare. Man kan ha en eller två personer som särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Hur går det till att få en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om de av andra skäl inte kan utöva vårdnaden. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen eller är skilt från barnet under lång tid.

 

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. I rollen som vårdnadshavare (om möjligt) ska man också hjälpa barnet att ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.

 

Vad krävs för att bli en särskilt förordnad vårdnadshavare?

När en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses inleds en utredning för att bedöma om personen som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid rekryteringen tas hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen mellan barnet och den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är endast myndiga personer som kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det finns inget krav om att den tilltänkta vårdnadshavaren ska kunna prata barnets språk. Efter färdigställd utredning skickas ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten som sedan fattar beslut om en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses.

 

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Har du frågor om uppdraget eller vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kontakta kommunens familjerättssekreterare via kommunens växel: 044 – 775 60 00.


Hittade du inte vad du sökte?