Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en extern person (kontaktperson) ska vara närvarande under umgänget med den förälder som inte har vårdnaden om barnet/barnen, eller vid hämtning och lämning av barnet, under en begränsad tid på högst ett år.

Du/ni som vårdnadshavare kan själva ansöka om denna insats hos familjerätten, utan att behöva genomgå en process hos tingsrätten. Insatsen kan ges antingen om barnet har behov av det eller om förälder behöver stöd och hjälp.

 

En viss person utses

Efter tingsrättens beslut om umgängesstöd utses en viss person att medverka vid umgänget. Familjerätten kan i undantagsfall utse mer än en person som umgängesstöd, om det är nödvändigt för att umgänget ska kunna genomföras på det sätt som barnet har behov av.

 

Så går träffarna till

Innan umgänget bokas ett uppstartsmöte med föräldern/na, eventuellt särskilt förordnad vårdnadshavare och barn. Vid uppstartsmöte upprättas en umgängesplanering där tider för umgängestillfällena bokas in (om inget annat framgår utifrån domslut från tingsrätten), bestämmelser kring vad som sker vid sjukdom etc.

Vill du veta mer om hur träffarna kan gå till, vänligen kontakta familjerättssekreterarna via kommunens växel, 044-775 60 00.

 

Målet med umgängesstöd

Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Ett annat mål är att ni föräldrar ska samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd av personal.

 

Umgängesstödjarens uppgift

Umgängesstödjarens uppgift är att finns med vid umgänget för barnet. Umgängesstödjaren finns med i bakgrunden och överblickar umgänget. Umgängesstödjaren återrapporterar till familjerättssekreteraren hur umgänget fungerar, vad som går bra och vad som eventuellt fungerar mindre bra.

 


Hittade du inte vad du sökte?