Fader- och föräldraskap

Fader- & föräldraskap

Om mamman till barnet är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Är mamman ogift ska ni bekräfta faderskapet.

 

Besök hos familjerätten

När ett barn föds får kommunen information om det från folkbokföringen vid skatteverket. Då skickar familjerätten ett brev till mamman, med en kallelse till möte för underskrift av faderskap.

När ni bekräftar ett faderskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

När ni har varit på besök hos familjerätten och skrivit på alla handlingar, anmäler familjerätten den andra förälderns namn till skatteverket.

 

Fastställa faderskapet innan barnets födelse

Det går att fastställa faderskapet innan barnet är fött, via en så kallad föranmälan. Graviditeten ska ha pågått minst 22 veckor och du måste ansöka om föranmälan minst tre veckor innan beräknad nedkomst.

 

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap kan ni i samband med besöket anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

 

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerätten gör en rättsgenetisk analys. Det är handläggaren på familjerätten som beslutar om det behöver göras ett sådant test. Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta familjerätten.

 

Föräldraskap i en samkönad parrelation

Om en kvinna den i en samkönad parrelation får barn genom assisterad befruktning kan kvinnans registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

 

Föräldraskap för ensamstående kvinna

Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par. Familjerätten ska alltid inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. För mer information se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.


Hittade du inte vad du sökte?