Fader- och föräldraskap

Om mamman till barnet är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Är mamman ogift ska ni bekräfta faderskapet.

Bekräfta föräldraskap/faderskap digitalt direkt till Skatteverket

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera sitt föräldraskap/faderskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad i samma tjänst. Både sammanboende föräldrar och föräldrar som inte bor ihop kan använda tjänsten.

För att använda den digitala föräldraskapsbekräftelsen ska du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Ni som föräldrar ska vara överens om att barnet är ert gemensamma.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digitalt föräldraskapsbekräftelse.

Har du ännu inte fyllt 18 år, är du inte folkbokförd i Sverige eller om ni är osäkra angående föräldraskap/faderskap, kontakta familjerätten för rådgivning eller boka en tid.

Läs mer om digitalt föräldraskapsbekräftelse hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Fastställa faderskapet innan barnets födelse

Det går att fastställa faderskapet innan barnet är fött, via en så kallad föranmälan. Graviditeten ska ha pågått minst 22 veckor och du måste ansöka om föranmälan minst tre veckor innan beräknad nedkomst.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap kan ni i samband med besöket anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerätten gör en rättsgenetisk analys. Det är handläggaren på familjerätten som beslutar om det behöver göras ett sådant test. Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta familjerätten.

Föräldraskap i en samkönad parrelation

Om en kvinna den i en samkönad parrelation får barn genom assisterad befruktning kan kvinnans registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

Föräldraskap för ensamstående kvinna

Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par. Familjerätten ska alltid inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. För mer information se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.


Hittade du inte vad du sökte?