Polisanmälan

Klicka här om du behöver lämna sidan fort

För polisen är det ingen tvekan, våld i nära relationer är ett brott och ska polisanmälas. Du kan anmäla brottet mot dig själv eller någon annan på telefonnummer 114 14 eller på polisens hemsida.


Vad händer när jag anmäler?

Du bestämmer själv om du vill polisanmäla våldsutövaren eller inte. En polisanmälan är en viktig markör att det som har hänt är ett brott. Det ger även våldsutövaren en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende. Inom kriminalvården finns det speciella program för behandling av personer som använder våld mot sin partner och/eller sina barn.

Det är många som utsätts som drar sig för att göra en polisanmälan. Kanske finns det känslor kvar för partnern, eller så är man rädd för att bli bestraffad senare. Även gemensamma barn kan vara en orsak till att man inte anmäler brott. Det kan också bero på att händelsen känns för privat eller personlig, eller att man känner skuld, skam och anklagar sig själv för det man utsatts för. Det kan även vara så att man inte tror att den här typen av brott är tillräckligt allvarliga för att anmäla eller att polisen tar en på allvar. För den som utsätts för hedersrelaterade brott kan det kännas svårt att ensam gå emot en hel släkts normer och värderingar.

Läs mer om ”Brott i nära relation” på polisens hemsida.


Bra saker att tänka på innan du gör en anmälan

Det finns några saker som är bra att tänka på i samband med att du gör en polisanmälan. Dessa saker kan ha stor betydelse för att utredningen ska bli framgångsrik och för att ärendet ska kunna gå vidare till rättegång.

Berätta om din situation för vänner som du kan lita på. Då kan de stödja det du säger i en eventuell rättegång.

Kontakta en kvinno- eller mansjour. De kan också stödja det du säger i en eventuell rättegång. Du har även möjlighet att vända dig till socialkontoret i Östra Göinge kommun för att få stöd.

För dagbok där du dokumenterar var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom hur och var på kroppen du blir slagen.

Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Dokumentera dina skador, fotografera dem gärna. Eller få dem dokumenterade av en läkare.

Spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Sänd dem vidare till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.Hittade du inte vad du sökte?