Adoption

En adoption skall alltid vara till barnets bästa. Barnets behov och rätt till bra familjeförhållanden ställs i centrum.

 

Internationella adoptioner

Barnets behov och rätt till bra familjeförhållanden ställs i centrum. För att ta emot ett utländskt barn för adoption fordras medgivande från kommunstyrelsens individutskott. Medgivandet föregås av en utredning och bedömning av de tilltänkta föräldrarnas lämplighet.

Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter, som väljer familj till barn de har ansvar för.

Utredningstiden är dessutom en förberedelse för det speciella föräldraskap en adoption innebär.

 

Adoptionsprocessen

Ett första steg för den som har för avsikt att genomföra en internationell adoption är att ta kontakt med handläggare på familjerätten. Inledande kommer då ett informationsmöte att bokas med sökanden för att diskutera adoptionsprocessen samt titta närmare på krav och förutsättningar. Sökanden kommer att ombes att anmäla sig till en föräldrautbildning. En organisation som tillhandahåller detta är bl.a. studiefrämjandet. Deltagandet i utbildningen är obligatoriskt och sökanden står själv för utbildningsavgift och omkostnader. Ansökan om medgivande sker först då föräldrautbildningen är genomförd.

För mer information om den internationella adoptionsprocessen besök MFOF – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Här finner du även vidare länkar till de auktoriserade adoptionsorganisationerna som är verksamma i Sverige.

 

Övriga adoptioner

Ansökan om att få adoptera makes/makas barn görs till tingsrätten. På uppdrag av tingsrätten utreder och bedömer familjerätten huruvida adoptionen kan anses vara till barnets bästa. Tingsrätten fattar därefter beslut.

För mer information besök Sveriges domstolar


Hittade du inte vad du sökte?