Stöd till barn och unga

Har du behov av akut hjälp?

HÄR FINNS TELEFONNUMMER som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Du som är barn eller ungdom har rätt att må bra

Du som är ung har rätt att må bra och ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig.

Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.
För mer information hur socialtjänsten fungerar och vilket stöd man kan få finns att läsa på kollpåsoc.

Stöd finns att få för barn, unga och föräldrar

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns stöd och hjälp att få, både från din kommun, Region Skåne och frivilligorganisationer. Klicka vidare för att se vilka verksamheter i Östra Göinge kommun som du kan vända dig till vid olika problem. Här finns också kontaktuppgifter till hjälp och stöd utöver Östra Göinge kommun.

Alkohol och droger Mobbning och kränkande behandling
Brister i föräldraskapet Problem i skolan
Dyslexi Kris i livet
Dödsfall Sexuella övergrepp
Ekonomiska problem Skilsmässa
Funktionsnedsättning Skolfrånvaro
Ilska och utbrott Stress
Kriminalitet Våld och övergrepp

Hittade du inte vad du sökte?