Missbruk och beroende

Påverkas ditt liv negativt av alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar. Kommunens öppenvård erbjuder samtalsbehandling i grupp eller individuellt till just dig. I samtalen arbetar vi för att du ska hitta egna lösningar och nya alternativa beteenden. Du lär dig bland annat om dina triggers, risksituationer och utvecklar ditt sätt att lösa problem. Vi utgår alltid från dina erfarenheter, din förmåga och din kompetens. Vårt arbetssätt bygger på att vi hjälps åt för att du ska komma tillrätta med dina problem.

 

Vi har även individuella stödsamtal och behandling i kommunen. Du är välkommen att ta kontakt med oss för att boka tid. Du kan ta kontakt direkt utan att bli registrerad eller vända dig till socialtjänsten.

Du kan även ansöka hos Socialtjänsten om stöd, vård och behandling för missbruk. När du ansöker kommer en socialsekreterare att ta emot din ansökan. Därefter gör de en utredning tillsammans med dig för att du ska få rätt hjälp och stöd. Välkommen att kontakta socialtjänsten.

 

Öppenvården
Du kan ringa till Öppenvården för att få råd och stöd om det som är viktigt för dig, det kan handla om din egen eller din familjs situation, eller en närstående. Samtalsstödet är kostnadsfritt och det sker ingen registrering. Du bestämmer själv när du vill avsluta kontakten eller om du vill fortsätta genom att ansöka om fortsatt hjälp. Du får hjälp att göra denna ansökan till socialtjänsten.

För information om Spelmissbruk/beroende klicka här.

Maria Skåne – för dig under 25 år med beroendeproblematik
Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Här kan du träffa läkare, specialistsjuksköterska, kurator, socionom och ungdomsbehandlare.

Kontakta oss på telefon:
044-13 29 29 Kristianstad
0451-29 61 69 Hässleholm


 

 


Hittade du inte vad du sökte?