Missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar med personer som på ett eller annat sätt är drabbade av missbruk. Man vänder sig till unga vuxna samt vuxna, från 18 år och uppåt. Anhöriga till missbrukare är också välkomna att höra av sig för rådgivning och stöd.

Har du frågor kring missbruk och beroenden är du välkommen att vända dig till individ- och familjesupporten eller till socialsekreterare för missbruk.

Du kan även kontakta Maria Skåne Nordost som vänder sig till unga upp till 25 år, som har frågor om eller problem med alkohol eller andra droger.

Kontaktuppgifter till Maria Skåne Nordost
044 13 29 29 Kristianstad avd.
0451-418 36 Hässleholm avd.


 

 

Missbruksenheten ansvarar för att utreda och besluta om insatser utifrån varje enskild individs behov. Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Om du ansökt om bistånd, råd eller stöd görs alltid en utredning. Vid en anmälan från någon om att en person far illa gör socialtjänsten en första bedömning av anmälan och beslut tas om utredning ska inledas.

När en utredning görs samlas material in och det sker främst genom samtal mellan dig och en socialsekreterare.

Socialtjänsten erbjuder information, råd och stöd till människor med olika typer av missbruk, till exempel alkohol, narkotika och tablettmissbruk.
Socialtjänsten kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk efter ansökan om bistånd från den enskilde.

Stöd och behandling kan erbjudas på hemmaplan genom kommunens egen verksamhet för individ och familjesupport.

Andra bistånd som kan bli aktuella är till exempel institutionsvård, kontaktperson och familjehem.


Hittade du inte vad du sökte?