Ekonomiskt stöd

Händer som håller i en plånbok. Foto.

Du som behöver ekonomiskt stöd eller rådgivning för att finna lösningar för egen försörjning kan vända dig till en socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Om det är din första gång du ansöker om ekonomiskt bistånd i Östra Göinge kommun, är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst på 044-775 60 00 för att få vägledning.

För dig som redan är aktuell hos ekonomiskt bistånd i Östra Göinge kommun erbjuder vi en smidig e-tjänst där du kan skicka in din ansökan digitalt. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller mobil och ett BankID för att komma igång.

Observera att ansökan måste skickas in senast 14 dagar innan den månad ansökan avser.

Vid behov av rådgivning kan du kontakta Budget- och skuldrådgivningen i Hässleholm. Se fliken nedan.

Förändring gällande månadsansökan av ekonomiskt bistånd

Östra Göinge kommun har nu gjort en förändring gällande ansökan om ekonomiskt bistånd. När ni ansöker om ekonomiskt bistånd behöver ni lämna in dessa underlag:

  • Rätt ifylld ansökan – inkomster och utgifter
  • Underlag om ni har ny aktivitet
  • Hyreskontrakt om ni har bytt bostad
  • Läkarintyg vid sjukskrivning
  • Lönespecifikation för den kommande lönen

Undantag: Individuell bedömning görs kring vilka underlag ni måste lämna in. Vid frågor kontakta din handläggare.

Spara alla fakturor och andra underlag till utgifter som du ansöker om, eftersom det görs slumpmässiga stickprovskontroller. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta er och meddela vilka underlag ni behöver lämna in.

Ni måste alltid meddela er handläggare om något förändras, till exempel ekonomin eller familjen.

Om ni har fått ekonomiskt bistånd på grund av att ni lämnat fel uppgifter ska biståndet betalas tillbaka. Om ni medvetet har lämnat fel uppgifter till socialtjänsten kan det leda till polisanmälan för bidragsbrott.


Händer som håller i en plånbok. Foto.

 

 

Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt de villkor som anges i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 och 3 §§.

I första hand har den enskilde ansvar för sin försörjning genom inkomst av arbete och genom inkomst av de generella socialförsäkringsförmåner som finns, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, arbetslöshetsersättning eller sjukpenning.

Har man tillgångar i form av sparkapital eller äger kapitalvaror som kan säljas måste dessa användas innan man har rätt till försörjningsstöd. Äger du din lägenhet eller fastighet kan detta också påverka rätten till försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är inte kravlöst

Försörjningsstödet ska vara en tillfällig hjälp och ska stödja en återgång till egen försörjning.

Den som är arbetslös ska stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att man ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning.

Begravningshjälp

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som räcker till begravning och gravsten kan ansökan om bistånd till detta göras hos socialtjänsten i kommunen. Detta bistånd kan maximalt uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Det kostar ingenting för invånare i Östra Göinge kommun att besöka budgetrådgivningen i Hässleholm. Hit kan du komma om dina skulder har växt dig över huvudet, din ekonomi känns ansträngd eller om du bara behöver råd inför en större investering, till exempel ett bil- eller ett husköp.

Vi kan hjälpa dig med att gå igenom din privatekonomi, det vill säga inkomster, utgifter och skulder. Vi kan bland annat göra en budget, ge dig råd angående dina skulder, välja vilka räkningar du bör betala först, bedöma dina möjligheter att betala, göra en avbetalningsplan samt ge dig råd och anvisningar enligt skuldsaneringslagen.

Men du måste vara beredd på att det kan ta tid, att det ibland krävs mycket arbete för att reda ut en tilltrasslad ekonomi. Kom bara ihåg att det är aldrig för sent att försöka ordna upp ekonomiska problem. Vi kan inte trolla, men med gemensamma ansträngningar kan vi få din situation att se ljusare ut.

Välkommen att ringa oss direkt och boka en tid för besök. Vi kan även ge viss rådgivning per telefon.

Kontakta oss >>


Hittade du inte vad du sökte?