Om barn far illa

Barn som håller händerna för ögonen. Foto.

MiP Media

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att något barn eller ungdom inte har det bra och far illa.

Om du i ditt arbete får kontakt med ett barn som du blir orolig för, har du en skyldighet att anmäla din oro till socialtjänsten. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att undersöka om de är i behov av och önskar stöd från socialtjänsten. Ibland erbjuds du som anmäler att medverka i ett gemensamt möte med familjen.

Kan jag vara anonym?

Ja, om du inte presenterar dig med ditt namn. Men vi vill gärna att du står för de uppgifter du lämnar om din oro, vilket du gör om du uppger ditt namn.

Det är bara privatpersoner som kan vara anonyma. Personal som arbetar med barn inom skola, förskola, fritidsverksamhet och sjukvården kan enligt lagen inte vara anonyma. De har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får veta att ett barn kan fara illa.

Vad händer sedan?

När det kommer in en anmälan har vi skyldighet att informera familjen om anmälan och bedöma om det finns anledning att gå vidare med en utredning. I vissa fall avslutas anmälan efter samtal med familjen, i andra fall öppnas en utredning och vi kan då ta kontakt med personer i barnets nätverk, till exempel skola och förskola.
Utredningen kan mynna ut i att familjen erbjuds stöd av socialtjänsten.

Hur gör jag en orosanmälan?

Om du får kännedom om något missförhållande där barn kan fara illa bör du anmäla till socialtjänsten.
Anmälan kan göras skriftligt via blankett för orosanmälan till socialtjänsten eller via telefonsamtal till vår socialtjänst.
Anmälan tas emot av socialsekreterare i Östra Göinge kommun.

Kontakt

Kontakta socialtjänsten
044-775 60 00 (växel)
måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, fredag kl. 08.00-15.00

Övrig tid kontakta socialjouren 040-676 90 58


Barn som håller händerna för ögonen. Foto.

MiP Media

Hittade du inte vad du sökte?