Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

Om du känner dig otrygg i din familj är det viktigt att du får kontakt med någon som kan ge dig stöd och hjälpa dig. Du kan kontakta socialtjänsten för skydd och stöd. Du kan även vända dig till Öppenvården för stöd och rådgivning.

Du kan även vända till din mentor eller rektor på din skola eller prata med skolans skolsköterska eller kurator.Hittade du inte vad du sökte?